محتوای ستون

حق اقامت

یک زوج در مورد حق اقامت مشاوره می‌گیرند

آیا به یک مجوز اقامت نیاز دارم؟

اگر به عنوان شهروند یک کشور عضو اتحادیه اروپا می خواهید به برلین بیایید، نیازی به هیچ گونه مجوز اقامت ندارید. به عنوان یک شهروند زن/مرد اتحادیه اروپا، در صورتیکه کار می‌کنید یا (برای یک مدت زمان مشخص) به دنبال کار هستید، حق اقامت خواهید داشت. به عنوان شهروند زن/مرد اتحادیه اروپا که کار نمی کند یا به عنوان یک دانشجو، شما باید مدارک لازم برای پشتیبانی از خود را ارائه دهید، اعم از بیمه پزشکی. شهروندان زن/مرد اهل ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ از حقوق یکسان با شهروندان اتحادیه اروپا برخوردار هستند. مردم اهل سوئیس تحت همین شرایط یک مجوز اقامت سوئیسی دریافت می‌کنند که پس از 5 سال به یک مجوز اقامت سوئیسی نامحدود تبدیل خواهد شد. از آنجا که شهروندان زن/مرد اتحادیه اروپا می‌توانند در بازار کار در هر یک از کشورهای عضو تحت همان شرایط ساکنین زن/مرد کار کنند، هیچ نیازی برای دریافت یک مجوز کار خاص وجود نخواهد داشت.

وقتی شما از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا می‌آیید و می‌خواهید بدون کار کردن تا 90 روز در اینجا بمانید، می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره الزامات ویزا در صفحات Willkommenszentrums Berlin بیابید.

وقتی شما از یک کشور در خارج از اتحادیه اروپا می‌آیید و می‌خواهید در آلمان برای مدت طولانی زندگی کنید، ویزای شما به دلیل اقامت برنامه‌ریزی شده شما در آلمان مربوط می‌شود. به طور کلی، شما باید برای دریافت یک ویزا در سفارتخانه آلمان یا کنسولگری آلمان در کشوری که در آن زندگی می‌کنید، تقاضا دهید. پس از ورود به آلمان، می‌توانید برای دریافت مجوز اقامت طولانی‌تر در دفتر امور خارجه تقاضا دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر برای ویزا و برای موارد استثناء در خصوص الزامات ویزا، لطفاً به صفحات Willkommenszentrum Berlin رجوع کنید.

تى الاطلاعات بیشتر را درباره ویزا و مستثنا شدن از دریافت ویزا، می توانید در سایت مرکز خوش آمدگویی برلین (لینک موضوع ورود به کشور) ببینید.

گر شما به عنوان یک فردی که شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست و یک مجوز اقامت وعتبر در آلمان دارد، شما می‌توانید برای مجوز اقامت جهت پیگیری ورود شریک زندگی زن/مرد، شریک زندگی زن/مرد هم‌جنس خود یا فرزندان زیر سن قانونی خود تحت شرایط خاص تقاضا دهید. این مورد همچنین برای والدین فرزندان آلمانی زیر سن قانونی و نیز والدینی که فرزندان زیر سن قانونی آنها دارای یک مجوز اقامت یا یک مجوز اسکان مطابق با مقررات خاص قانون اقامت صدق می‌کند و هیچیک از والدینی که قانوناً از فرزندان مراقبت می‌کنند، آلمان زندگی نمی‌کنند. در اینجا می توانید اطلاعات مربوط به شرایط مختلف را که در آنها یک مجوز اقامت اعطا می شود ببینید:

مجوز اقامت برای همسر، والدین و کودکان اعضای خانواده خارجی

مجوز اقامت برای همسر و کودکانِ دانشجویان، دانش آموزان، پژوهشگران و معلمان خارجی

مجوز اقامت برای همسر و کودکان دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا

مجوز اقامت برای همسر، والدین و کودکان افراد دارای حق محافظت جانبی

همچنین همسر، شریک زندگیِ همجنس زن یا مرد و نیز کودکان نابالغ اتباع آلمانی و والدین کودکان آلمانی نابالغ می توانند یک

طلاعات بیشتر و فهرستی از اسناد مورد نیاز را می‌توان در berlin.de یافت.

برای دریافت اجازه کار، شما به عنوان شهروند یک کشور غیر اتحادیه اروپا افزون بر یک مجوز اقامت، یک مجوز کار نیاز دارید

کدام مجوزهای اقامت مختلف یا عناوین وعیت دیگر وجود دارند؟

قانون اقامت دارای عناوین زیر است:

  • ویزا
  • مجوز اقامت
  • مجوز اسکان
  • کارت اتحادیه اروپای آبی
  • حق اقامت دائم
  • کارت ICT

یک ویزا یک مجوز اقامت واحد است، که توسط یکی از نمایندگی‌های وزارت امور خارجه با هدف دریافت مجوز ورود به آلمان صادر می‌شود و برای مدت زمان بعد از ورود منتشر خواهد شد.

مجوز اقامت توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد. معمولاً یک تاریخ انقضا دارد و به یک دلیل برای ورود به آلمان نیاز دارد. می‌توان این مجوز را برای دلایل مختلف از قبیل تحصیل یا کار، تاسیس یک شرکت یا دلایل انسان‌دوستانه، سیاسی یا خانوادگی دریافت کرد.

مجوز اسکان هیچ تاریخ انقضایی ندارد و به شما اجازه کار می‌دهد. پس از دریافت این مجوز، اقامت دیگر به یک دلیل خاص نیاز ندارد.

کارت اتحادیه اروپای آبی یک عنوان اقامت برای افراد حرفه‌ای دارای یک مدرک دانشگاهی علمی است، که ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستند. این عنوان اقامت برای حداکثر چهار سال یا برای مدت قرارداد کاری که یک تاریخ انقضا دارد و به یک شغل فعلی یا یک پیشنهاد شغلی واقعی با حداقل حقوق مشخص بستگی دارد، صادر خواهد شد. در صورت داشتن کارت اتحادیه اروپای آبی، دریافت مجوز اسکان آسانتر است.

مجوز برای اقامت دائم اتحادیه اروپا نیز یک عنوان بدون تاریخ انقضا است که اجازه تردد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می‌دهد.

کارت ICT یک عنوان اقامت برای نیروهای مدیریتی، متخصصان یا مربیانی است که در یک شرکت در خارج از اتحادیه اروپا کار می کنند و به شعبه ای از همان گروه شرکت ها در آلمان فرستاده شده اند.

یک فهرست کامل خلاصه ای از اطلاعات مربوط به عناوین مختلف اقامت را که برای اشتغال یا آموزش ممکن است اعطا شوند به شما ارائه می کند. لطفا توجه داشته باشید که در اینجا، خلاصه عناوین اقامت را می توانید در منوی سمت چپ پیدا کنید.

مجوزهای اقامت برای اعضای خانواده صادر می‌شود تا خانواده به هم بپیوندند و در آلمان بمانند. پیگیری ورود اعضای خانواده به کشور نه تنها برای آلمان‌ها بلکه برای شهروندان زن/مرد کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، اما در آلمان زندگی می‌کنند و عنوان اقامت دارند، است. این در اصل محدود به شرکای زندگی زن/مرد یا شرکای زندگی زن/مرد ثبت شده و نیز پیگیری فرزندان زیر سن قانونی برای ورود والدین آنها و بالعکس می‌شود. سایر اعضای خانواده از قبیل فرزندان بزرگسال، خواهر و برادران بالغ، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا عمه/خاله و عمو/دایی فقط می‌توانند در موارد استثنا و دشوار روند پیگیری ورود اعضای خانواده را دنبال کنند.

عناوین اقامت برای دلایل انسان‌دوستانه می‌تواند به طور خاص در صورتی صادر شود که دفتر فدرال در امور مهاجرت و پنهاندگان یک شرط حفاظتی را در چارچوب روند پناهندگی ایجاد کند. همچنین آنها را می‌توان به عنوان نمونه برای افرادی که در کل ملزم به ترک کشور هستند اما به مدت حداقل هشت سال (برای جوانان: چهار سال) در آلمان زندگی کرده اند، به خوبی خود را با محیط وفق داده اند و مجموعه‌ای از سایر شرایط را برآورده ساخته اند، صادر کرد. این مهلت به منزله مجوز اقامت نیست. اگر افراد مورد نظر یک عنوان اقامت برای آلمان نداشته باشند اما نتوان آنها را نیز از اخراج کرد، برایشان صادر خواهد شد. در صورت حذف مانع اخراج، این مهلت در هر زمانی می‌تواند لغو شود. اغلب این به محدودیت‌های شدید برای ورود به بازار کار و دسترسی به خدمات اجتماعی وابسته است.

یک مجوز کار فقط همراه با یک عنوان اقامت یا با یک حکم تحمل صادر می شود و باید به صورت آشکار در عنوان اقامت قید شود.

پناهندگانی که یک تقاضای پناهندگی تهیه کرده اند، برای مدت روند پناهندگی یک مجوز اقامت دریافت می‌کنند.

جهت تقاضا برای دریافت مجوز اقامت، یک مجوز اسکان، یک کارت اتحادیه اروپای آبی یا مجوز اقامت دائم اتحادیه اروپا، شما می‌توانید، بر اساس نشانی خود، دفترامور خارجه در محل خود را بیابید.

کجا می‌توانم برای یک عنوان اقامت تقاضا دهم؟

ویزای شما توسط نمایندگی امور خارجه مسئول جمهوری فدرال آلمان در جاییکه شما باید تقاضای خود را ارائه دهید، صادر خواهد شد.

شما می‌توانید برای سایر عناوین اقامات خود در آلمان در دفتر امور خارجه

شما می‌توانید برای سایر عناوین اقامات خود در آلمان در دفتر امور خارجه مربوطه تقاضا دهید. اگر می‌خواهید برای عنوان اقامت در برلین تقاضا دهید، توصیه می‌شود که یک ,وقت ملاقات به هنگام در دفتر امور خارجه تعیین کنید تا نیاز نباشد زمان زیادی را منتظر بمانید.

دفتر امور خارجه توصیه می‌کند که در صورت امکان قبل از وقت ملاقات خود، آپارتمان برلین خود را ثبت کنید. شما می‌توانید درباره ثبت نام آپارتمان خود در برلین در قسمت الزامات ثبت نام اطلاعات بیشتری کسب کنید.

می‌توانید اطلاعات مربوط به اینکه کدام مدارک را برای وقت ملاقات خود در دفتر امور خارجه نیاز دارید، در وبسایت دفتر امور خارجه برای ساکنان و امور نظارتی مشاهده نمایید. لطفاً توجه کنید که فقط به یک تقاضانامه با مدارک کامل می‌تواند رسیدگی شود.

مدارکی را که برای جلسه خود در اداره امور اتباع خارجی باید ارائه کنید، می توانید در وبسایت اداره امور اتباع خارجی برلین ببینید. لطفاً توجه کنید که فقط به یک تقاضانامه با مدارک کامل می‌تواند رسیدگی شود.