پشتیبانی

یک خانواده فرم خدمات پشتیبانی را پر می‌کند

کمک هزینه کودکان و والدین

خانواده های بچه دار از سوی دولت حمایت می شوند. می توانید بروشور کمک هزینه کودکان و کمک هزینه والدین را درخواست کنید.

در چه صورت کمک هزینه کودکان را دریافت می کنم؟

حمایت فرزندان تا 18 سالگی اعطا خواهد شد. در صورتی که فرزند فاقد شغل باشد اما در داخل کشور ثبت شده باشد که جویای کار هستند، حمایت تا سن 21 سالگی پرداخت می شود. اگر فرد در اولین دوره آموزش حرفه ای خود باشد حتی حداکثر تا تولد 25 سالگی اش هم پرداخت می شود. کمک هزینه کودکان در حال حاضر برای فرزند اول و دوم هر فرزند ماهانه 194 یورو، برای فرزند سوم 200 یورو و از فرزند چهارم 225 یورو است. از تاریخ 01.07.2019 کمک هزینه کودکان 10 یورو برای هر کودک افزایش می یابد.

پدر و مادری که درخواست حمایت فرزندان میدهند باید در آلمان زندگی کنند. در اصل، فرزند نیز باید در خانواده خود زندگی کند. با این حال، تحت شرایط خاص، می توان برای دریافت حمایت فرزندانی درخواست داد که در یکی دیگر از کشور های اتحادیه اروپا یا در یک کشور دیگر که دارای یک قرارداد امضا شده با آلمان تحت قانون امنیت اجتماعی است (به عنوان مثال با ترکیه) زندگی میکند. در مورد دوم، پرداخت حمایت فرزندان می تواند بطور قابل توجهی کمتر از مقدار پرداخت شده برای فرزندان در آلمان باشد.

شهروند کشورهای غیر اروپایی باید برای دریافت حمایت فرزندان ویزا یا اجازه اقامت در آلمان داشته باشند. مجوز اقامت باید شامل اجازه کار دارای حقوق یا اشتغال مستقل باشد.

اگر یکی از والدین دارای اجازه اقامت بشردوستانه با توجه به بند 23، بخش 1 از قانون اقامت “به دلیل جنگ در کشور خود” یا با توجه به بند 23A، 24، 25، بخش 3 تا 5 از قانون اقامت باشد، شرایط دیگری نیز موثر می گردد مبنی بر اینکه آنها باید به مدت 3 سال به صورت با اجازه، با مجوز یا مدارا شده در آلمان زندگی کنند و دارای کار با حقوق باشند یا مزایای بیکاری دریافت کنند یا با پدر و مادر خود زندگی کنند.

شهروندان غیر اروپایی در صورت داشتن ویزای دانشجویی (بند 16 از قانون اقامت) یا ویزا برای اهداف آموزشی (بند 17 از قانون اقامت) حمایت فرزندان دریافت نمیکنند. همچنین شهروندان غیر اروپایی دارای مجوز کار زمانی که شرایط اشتغال تنها می تواند برای مدت زمان محدودی اعطا شود، حمایت فرزندان دریافت نمی کنند. مورد دوم در بخش قرارداد کار و نگرانی آن آمده است به عنوان مثال کارکنان فصلی، پرستار بچه، مراقبین در خانه های شخصی و آشپز متخصص.

شما اساسا در اداره کاریابی مزایای خانواده برای دریافت حمایت فرزندان درخواست می دهید. کارکنان در بخش خدمات عمومی و کارمندان دولت حمایت فرزندان خود را از کارفرمای خود دریافت می کنند.

از آنجا که جزئیات بیشتر در مورد کودکان ساکن در خارج از کشور می تواند پیچیده باشد، شما باید در چنین مواردی کسب مشاوره از یک سازمان اجتماعی تخصصی را در نظر داشته باشید.

در چه صورت کمک هزینه والدین را دریافت می کنم؟

Elterngeld (حمایت والدین) یکی دیگر از خدمات حمایت دولت آلمان از خانواده ها است. اساسا همه کسانی که فرزندانی زیر سن قانونی داشته باشند که با آنها در یک خانواده زندگی می کنند، و به فرزند آموزش داده و از او مراقبت می نمایند و در نتیجه تنها به صورت پاره وقت کار می کنند، می توانند برای دریافت حمایت والدین درخواست دهند. کار پاره وقت بدون از دست دادن بهره گیری از پشتیبانی والدین تا 30 ساعت در هفته مجاز است.

حمایت والدین می تواند از زمان تولد فرزند تا یک سال پرداخت شود. شرکای زندگی (والدین) تصمیم می گیرند که آیا حمایت والدین باید به یک عضو پرداخت شود، بین دو نفر تقسیم شود، یا یک نفر چند ماه و نفر دیگر ماه های باقی مانده را دریافت کند. اگر هر دو والدین اشتغال خود را برای حداقل دو ماه دیگر کاهش دهند، می توانند حمایت والدین را برای دو ماه دیگر (“ماه های شریک”) نیز دریافت نمایند.

همچنین می توان فقط نیمی از حمایت والدین را در هر ماه دریافت کرده و این حمایت را برای دو برابر مدت قبل دریافت نمود. ( “حمایت والدین اضافی”) در این مفهوم، والدین می توانند حمایت والدین اضافی را برای چهار ماه دیگر دریافت کنند در صورتی که هر دو طرف حداکثر 25 یا 30 ساعت در هفته کار کنند.

حمایت والدین به طور کلی به مقدار 65 تا 67 درصد از درآمدی که والدین قبل از تولد کودک دریافت می کردند پرداخت خواهد شد. ماهانه حداقل 300 یورو، و حداکثر 1800 یورو پرداخت خواهد شد. اگر دو فرزند زیر 3 سال یا سه فرزند زیر 6 سال در یک خانه زندگی کنند، یک “کمک هزینه خواهر و برادر”، یعنی ده درصد از حمایت والدین، اما حداقل 75 یورو در ماه پرداخت خواهد شد.

برای یک نگاه اجمالی نخست به اینکه شما حدودا چقدر کمک هزینه والدین دریافت می کنید، می توانید همچنین به صورت آنلاین از محاسبه گر کمک هزینه والدین استفاده کنید. با این حال لطفا توجه داشته باشید که مقدار دقیق کمک هزینه والدین برای شما ممکن است با آن متفاوت باشد، چون محاسبه گر آنلاین فقط میزان تقریبی کمک هزینه والدین را محاسبه می کند.

شهروندان اتحادیه اروپا، در صورتی که خانواده در یک کشور اروپایی دیگر زندگی کند اما یکی از والدین در آلمان کار کند می توانند حمایت والدین را نیز مانند حمایت کودکان دریافت کنند.

برای شهروندان غیر اروپایی، همان محدودیت حمایت کودکان اعمال می شود. آنها باید اجازه اقامت یا ویزا داشته باشند؛ برای انواع خاصی از اجازه اقامت ها ممکن است محدودیت های بیشتری اعمال شوند. علاوه بر قوانین برای حمایت فرزند، دارندگان اجازه اقامت با توجه به بند 104a. از قانون اقامت از دریافت حمایت والدین مستثنی می شوند.

درخواست برای کمک هزینه والدین را به مرکز کمک هزینه والدینِ ناحیه ای که در آن زندگی می کنید ارائه کنید. مرکز مسئول کمک هزینه والدین در برلین را می توانید در «دفتر جوانان ادارات ناحیه (لینک دفاتر جوانان)» پیدا کنید: https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/. در آنجا اطلاعات بیشتر را نیز به شما ارائه می کنند و شخصا شما را راهنمایی می کنند. درخواست خود را همچنین می توانید به صورت آنلاین با کمک درخواست آنلاین «کمک هزینه دیجیتال والدین (لینک کمک درخواست)» :http://www.elterngeld-digital.de پُر کنید و سپس آن را به صورت چاپ شده به مرکز کمک هزینه جوانان ناحیه مربوط به شما بفرستید.

چه نوع حمایت برای والدین مجرد وجود دارد؟

اگر فرزند خود را به تنهایی بزرگ می کنید و ولی دیگر هزینه ای دریافت میکند، که از آن باید کمک هزینه فرزند مشترکتان را پرداخت کند، اما به مسئولیت های خود عمل نمی کند، شما می توانید Unterhaltsvorschuss (پیشبرد حمایت) درخواست پیشبرد حمایت بدهید.

همچنین می توانید حداقل پرداخت حمایت ماهانه را برای فرزند خود دریافت کنید. این کمک هزینه با توجه به حداقل وجود قانونی برای فرزندان تعیین می شود. حمایت فرزند و پرداخت حمایت واقعی از طرف والد دیگر کسر خواهد شد. در حال حاضر کودکان بین 0 تا 6 سال ماهانه 154 یورو، کودکان بین 6 تا 12 سال ماهانه 205 یورو و کودکان بین 12 تا 18 سال ماهانه 273 یورو دریافت می کنند (که در آنها کمک هزینه کودک نخست به میزان 194 یورو قبلا کسر شده است). کمک هزینه مخارج حداکثر برای شش سال (72 ماه) و حداکثر تا شانزدهمین سالگرد تولد کودک پرداخت می شود، بسته به اینکه موعد هر کدام از آنها زودتر فرا برسد.

برای شهروندان غیر اروپایی، همان محدودیت حمایت کودکان اعمال می شود. آنها باید اجازه اقامت یا ویزا داشته باشند؛ برای انواع خاصی از اجازه اقامت ها ممکن است محدودیت های بیشتری اعمال شوند.

شما برای دریافت پیشبرد حمایت در خدمات پیشبرد حمایت درخواست می دهید. شما می توانید این دفاتر را در برلین در اداره رفاه جوانان در دفاتر منطقه ای بیابید، و در آنجا می توانید اطلاعات بیشتری به دست آورید.

چه حمایت هایی برای خانواده ها وجود دارد؟

شرایط خدمات از Bildungs- und Teilhabepaket (بسته آموزش و مشارکت) رابطه بین خدمات ارائه شده برای جویندگان کار با توجه به SGB II (مزایای بیکاری II، “هارتز IV”) از خدمات اجتماعی (به طور عمده یک درآمد پایه برای افراد مسن و در طول ناتوانی) (SGB XII)، برای اجاره یا حمایت فرزندان است.

شهروندان اتحادیه اروپا اساسا به این خدمات نیز دسترسی دارند و در نتیجه به خدمات بسته آموزش و مشارکت برای فرزندان خود هم دسترسی دارند. به استثنای شهروندان اتحادیه اروپا که تنها دارای حق جابجایی آزادانه برای جستجوی کار خود هستند. همچنین شهروندان اتحادیه اروپا که دیگر حق جابجایی آزاد را ندارند به طور معمول از دریافت درآمد پایه و همچنین خدمات برای بسته آموزش و مشارکت خدمات اجتماعی محروم می شوند.

افراد غیر اروپایی اگر دارای اجازه اقامت باشند تنها حق درخواست درآمد پایه (و همچنین بسته آموزش و مشارکت) را دارند. موارد استثنا شهروندان غیر اروپایی هستند که به دلایل زیر دارای اجازه اقامت می باشد:

  • به دلیل جنگ در وطن آنها با توجه به بند 23، بخش 1 یا بند 24 از قانون اقامت
  • با توجه به بند 25 بخش 4، جمله 1 از قانون اقامت یا
  • با توجه به بند 25، بخش 5 از قانون اقامت، تا زمانی که تصمیم گیری در مورد اخراج آنها به 18 ماه نرسد

این افراد نمی توانند با توجه به SGB II/XII درخواست خدمات کنند اما می توانند برای چنین خدماتی با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی درخواست دهند. در اینجا دوباره، فرد می تواند برای خدمات اضافی بسته آموزش و مشارکت درخواست دهد.

همچنین پناهندگان (و علاوه بر این از بسته آموزش و مشارکت) در طول تحقیقات پناهندگی و اتباع خارجی که (به عنوان مثال پس از رد درخواست پناهندگی یا عدم تمدید اجازه اقامت آنها) دیگر دارای یک وضعیت اقامت نبوده و مجبور به ترک کشور هستند، حق دریافت خدمات با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی را دارند. این امر همچنین اگر به عنوان مثال به دلیل مشکلات سلامتی یا گم شدن مدارک امکان اخراج نباشد و تعمیم اقامت دریافت کنند اعمال می شود.

هر فرد دریافت کننده خدمات، اگر یکی از دلایل برای خدمات کاهش یافته را برآورده کند، با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی ممکن است حق خود را برای دریافت بسته آموزش و مشارکت از دست بدهد. چنین کاهش های خدماتی می تواند برای مثال بر اساس قانون تحمیل شود اگر فردی عمدا از حکم اخراج تبعیت نکند یا آگاهانه اخراج خود را به تاخیر بیاندازد.

چه پیشنهاد های کاری برای زنان وجود دارد؟

پیشنهادات شغلی بسیاری برای زنان در برلین وجود دارد. شما می توانید مجموعه ای از آنها را در وب سایت اداره اشتغال، ادغام و زنان سنا بیابید. در آنجا می توانید sozialkulturelle Projektangebote für Frauen in Berlin (کار اجتماعی و فرهنگی ارائه شده برای زنان در برلین) را بیابید frauenpolitische Netzwerke (شبکه های سیاسی زنان) همچنین Projekte für Frauen nichtdeutscher Herkunftssprache (مشاغل برای زنان دارای زبان مادری غیر آلمانی).