خانواده

خانواده – ساختارهای گوناگون خانوادهها

مهد کودک

بسیاری از کودکان در آلمان در مهد هایی به نام "Kita" تحت مراقبت قرار می گیرند. در مهد کودک آنها یاد می گیرند و با هم بازی می کنند. کودکان دوستان جدید پیدا کرده و زبان آلمانی می آموزند. بنابراین آنها برای شروع مدرسه بهتر آماده می شوند. مهد کودک

مدرسه

تمام کودکانی که در آلمان زندگی می کنند، باید، تحصیل اجباری برای حداقل 9 سال در یک مدرسه تحصیل کنند. کودکان آنها حق تحصیل دارند. تحصیل در مدرسه رایگان است. مدرسه

کودکان و جوانان دچار معلولیت

صرف‌نظر از ماهیت و میزان معلولیت، هر کودک در برلین حق دارد به مهد کودک برود. به‌طور کلی کودکان دچار معلولیت همراه با کودکان دیگر در یک گروه قرار داده می‌شوند و با کمک پرسنل آموزشی که به‌طور ویژه آموزش دیده‌اند، تشویق می‌گردند. کودکان و جوانان دچار معلولیت

ورود اعضای خانواده به آلمان

اعضای خانواده شهروندان آلمانی و شهروندان از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا که مجوز اقامت یا ویزا دارند، می توانند در آلمان به آنها بپیوندند. ورود اعضای خانواده به آلمان

بارداری و زایمان

به منظور آماده سازی خود برای چالش‌های زایمان و دوره پس از زایمان، جلسات و خدمات مشاوره متفاوتی وجود دارد. مامای شما درطول دوران بارداری و زایمان به شما کمک خواهد کرد. بسیاری از مطب‌های ماماها نیز جلسات و مشاوره ارائه می‌دهند. بارداری و زایمان