شرکای ما

ما با تعداد زیادی از شرکا، که همراه با ما در مرکز خوش آمدگویی مشاوره می دهند، همکاری می کنیم. شرکای ما عبارتند از: انجمن کار و زندگی، bridge – انجمن کار و آموزش، DQG mbH (کمک شغلی فریدریشسهاین-کروتسبرگ، کمک شغلی اشپانداو، فروشگاه یادگیری پانکوو)، EURES و انجمن GUWBI و INBAS GmbH (EMSA و ARRIVO برلین، راهی به سوی تعیین صلاحیت شغلی)، شبکه IQ برلین، JOB POINT و انجمنUIM Berlino.. ساعات مشاوره خود را در مرکز خوش آمدگویی، می توانید در اینجا ببینید.

مشاوره به زبان شما!

مشاوره ها به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، کرواتی، لهستانی، روسی، ترکی و ویتنامی انجام می شوند. زبان های موجود: عربی، فارسی و دری (دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه)؛ پشتو، اُردو، پنجابی و هندی (سه شنبه، پنجشنبه)؛ اَمهری و تیگرینیایی (پنجشنبه)؛ کُرمانجی (دوشنبه، پنجشنبه). ساعات کار را می توانید در اینجا ببینید.