برنامه های 2019

دیدار متقابل جستجوی خانه

مرکز خوش آمدگویی برلین به گروه ها و اشخاص داوطلب و رسمی که به پناهندگان در زمینه جستجوی خانه کمک می کنند کمک می کند. سازماندهی یک دیدار متقابل منظم، یکی از بخش های این الویت کاری است و هدف آن نه تنها کمک به مبادله اطلاعات، بلکه همچنین ارائه یافته هایی درباره نیازها و امکانات رسیدگی در این زمینه است. دیدار متقابل بعدی با نام «جستجوی خانه برای پناهندگان» در تاریخ 09.04.2019 انجام خواهد شد. آیا می خواهید در دیدار بعدی شرکت کنید و/یا اطلاعات مربوط به موضوعات برنامه را دریافت کنید؟ با ایمیل زیر تماس بگیرید willkommenszentrum@intmig.berlin.de. از دیدار شما خوشحال خواهیم شد!

کار کردن در برلین: ما آن را انجام داده ایم! زنان مهاجر توضیح می دهند

Drei Frauen in Sessel sitzend in einem gelb erleuchteten Raum während einer Diskussion

مرکز خوش آمدگویی برلین در سال 2019 نیز دوباره یک برنامه شرح سرگذشت را درباره موضوع «کار کردن در برلین» برگزار می کند: ما آن را انجام داده ایم! زنان مهاجر توضیح می دهند». این بار در آن: پروژه های زنان و پروژه های زنان برلین BOX66، انجمن ISI و KOBRA و MUMM و انجمن کرم و پروانه، انجمن TIO و VIA – اتحادیه کار بین فرهنگی، مشارکت دارند. ایده برنامه شرح سرگذشت: زنانی که در 10 سال گذشته به برلین فرار یا مهاجرت کرده اند، به زنان دیگر شرح می دهند که چگونه با وجود همه موانع موفق شده اند یک کار یا دوره آموزشی را که با مهارت ها و اهداف آنها متناسب است پیدا کنند. ما در جستجوی زنانی با داستان های مثبت و تشویق کننده هستیم که به زنان دیگر نشان دهند چگونه فرد می تواند کمک دریافت کند و چه می تواند انجام دهد تا بر بحرانهای مهاجرت غلبه کند. زنان باید حداکثر 10 سال در آلمان زندگی کرده باشند و سرگذشت خود را با یک گروه مخاطب بزرگ به اشتراک بگذارند. برای این منظور آنها لازم نیست حتما بتوانند آلمانی صحبت کنند.
آیا می خواهید به عنوان الگو به ما اضافه شوید؟ یا آیا زنان دیگری را می شناسید که ممکن است مناسب باشند؟ در این صورت از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید