محتوای ستون

برنامه های 2017

جشن سالگرد

مرکز خوش آمدگویی برلین در تاریخ 09.10.2017 نخستین سال تولد خود را در شهرداری شونه برگ جشن گرفت – و به شکلی بحث برانگیز درباره اینکه مرکز خوش آمدگویی برلین چگونه می تواند تقویت شود، به بحث پرداخت. شهردار ناحیه تمپلهوف-شونه برگ، خانم آنگلیکا شوتلر به ما خوش آمد گفت. سپس سناتورها اِلکه برایتنباخ و نماینده سنای برلین برای امور یکپارچگی و مهاجرت، آندره آس گرمرشاوزن، درباره فرهنگ کنونی خوش آمدگویی در برلین سخنرانی کرد. در پی آن یک بحث جالب از کورای ییلماز-گونای، عضو هیئت مدیره شورای مهاجران برلین-براندنبورگ انجام شد که در آن با هیجان زیاد، گفتگوی آزاد که قرار بود پس از آن انجام شود مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، افزون بر اقای گرمرسهاوزن و آقای ییلماز-گونای، مسئول یکپارچگی پانکوو، کاتارینا نیویدزیال، آقای صفدر چنار، عضو هیئت مدیره انجمن ترکی برلین-براندنبورگ، خانم نوران ییگیت، نماینده رئیس شورای ایالتی یکپارچگی و مهاجرت، و نیز آقای دیرک آرپ-اشتاپلفلد، رئیس LIGA-کانون تخصصی مهاجرت، شرکت کردند. برنامه مزبور از سوی نِله آلِنبرگ، مدیر مرکز خوش آمدگویی اجرا شد. پس از بخش رسمی برنامه، یک مهمانی برای شرکت کنندگان ترتیب داده شد تا فرصتی برای تبادل نظر شخصی با یکدیگر داشته باشند.

کمیته یکپارچگی مجلس نمایندگان برلین

در تاریخ 21.09.2017 مرکز خوش آمدگویی، کار خود را به کمیته یکپارچگی، کار و امور اجتماعی مجلس نمایندگان برلین معرفی کرد. گروه مرکز خوش آمدگویی، جویندگان مشاوره و شرکای همکار – مهم تر از همه، برنامه های متنوع خدمات دهندگان بیرونی که در مرکز خوش آمدگویی در ساعات کار در موضوعات مختلف مشاوره می دهند – موضوع اصلی بحث ها بودند. الویت های کاری آینده عبارتند از مشاوره برای پناهندگان در زمینه یکپارچگی در بازار کار، تقویت یکپارچگی در بازار کار برای زنان، پشتیبانی از گروه ها و اشخاصی که در زمینه جستجوی خانه به پناهندگان کمک می کنند، و نیز تقویت مرکز خوش آمدگویی. بازخوردهای مثبت از کمیته مزبور درباره کار مرکز خوش آمدگویی باعث خوشحالی فراوان شده است – ما با نیروی بیشتر وارد سال نو می شویم!

کنفرانس مشاوره مهاجرت 4.0

Fachtagung Migrationsberatung 4.0

میزان علاقه بالا و بحث جاندار بود: در کنفرانس «مشاوره مهاجرت 4.0» که در تاریخ 29.06.2017 در موسسه Français برلین برگزار شد، درباره استفاده فزاینده مهاجران و پناهندگان تازه در زمینه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال روشنگری شد و گزینه های برخوردِ ارائه کنندگان مشاوره آفلاین با این پدیده مورد گفتگو قرار گرفت. دفتر پروژه های کوچک آموزش و پژوهش و مرکز خوش آمدگویی برلین با پروژه «تازه واردِ برلین»، پروژه مشترک خود را در زمینه جستجوی مشاوره در گروه های فیس بوک ارائه کردند و با آن یک پاسخ ممکن را به این پرسش دادند: چگونه می توان به صورت آنلاین به جویندگان مشاوره دست پیدا کرد؟ گروه های فراوان دیگری مانند Wefugees و InfoCompass به طور مشابه در محل حاضر بودند و راهکارها و ایده های خود را در زمینه مشاوره آنلاین ارائه کردند.
اطلاعات بیشتر درباره پروژه تازه واردِ برلین www.minor-kontor.de/de/projekte/neu-in-berlin.