برنامه ها بر اساس سال

جلسه مبادله در مورد یافتن خانه

تبادل نظر در مورد جستجوی آپارتمان

در صفحات زیر می توانید اطلاعات مربوط به برنامه های گذشته، حال و آینده مرکز خوش آمدگویی برلین را دریافت کنید.