محتوای ستون

اطلاعاتی برای خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون هادر ارتباط با برگزاری آزمون ها با رعایت اقدامات بهداشتی

Bezirksamt Spandau von Berlin
برلین[ Spandau ]شهرداری منطقه
مرکز خدمات موسسات آموزش عمومی در برلین
مرکز آزمون ها
۰2021/5/11,۲۰۲۰ برلین تاریخ

ها
در ارتباط با برگزاری آزمون ها با رعایت اقدامات بهداشتی ( نگارش 4 ، موقعیت 07.05.2021 جاهای نغییر یافته دارای خط زیرمتن هستند)
، مرکر آزمون های موسسات آموزش عمومی SARS-CoV-2- به علت همه گیری کنونی بیماری
موظف به رعایت مقررات بهداشتی ویژه ای هنگام برگزاری آزمون های زبان می باشد. برای این
منظور یک طرح بهداشتی تدوین شده است. در صورت شرکت در یک آزمون زبان مرکز
آزمون ها، شما موظف به رعایت مقررات طرح بهداشتی و مقررات عمومی رایج بهداشتی می باشید.
ما مایلیم که مهمترین مقررات در این زمینه را به اطلاع شما برسانیم.

موارد اساسی :
• آزمایش اجباری: طبق ماده 9 ( 10 ) مقررات مربوط به اقدامات حفاظتی در مقابل عفونت، مصوب 07/05/2021، فقط کسانی که نتایج آزمایشات آنها بر مبنای ماده 6b منفی باشد، اجازه شرکت در آزمون های مرکز برگزاری آزمون ها را دارا می باشند. اشخاصی که در ماده 6c نامبرده شده اند از این مقررات مستثنی می باشند ( 1- کسانی که بصورت کامل واکسن دریافت کرده اند، 2- 6 ماه پیش بهبودی یافته و واکسن نوبت اول را دریافت کرده اند، 3- کسانی که از دست کم 28 روز پیش و حداکثر شش ماه پیش بهبودی یافته اند). این به این معنا است که: خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون ها باید هنگام ورود به محل برگزاری آزمون ها نتیجه منفی آزمایش انجام گزفته بوسیله یک مرکز انجام تست و یا نتیحه منفی یک تست PCR ، که بیش از 24 ساعت از تاریخ انجام آن سپری نشده باشد را، ارائه دهند. شما می توانید مطابق ماده 6c به عنوان جایگزین، اسناد و مدارکی ارائه دهید. این مدارک ثبت خواهند شد. خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون مجاز به انجام خودآزمائی در محل برگزاری آزمون نیستند.

• ما شدیدا توصیه می کنیم که در صورت بروز علائمی با منشائی نا شناخته, که شاید بتوانند
مربو ط به بیماری-SARS-Cov-2 باشند ( مانند بیماری های مجاری تنفسی, تب )، از شرکت در
آزمون ها خودداری کنید. (جهت اطلاع: ارائه دیرتر از مقرر مدرک گواهی بیماری منجر به ایجاد هیچ گونه زیانی برای شما نخواهد گشت. درچنین مواردی هزینه های پرداخت شده آزمون ها بازگردانده می شوند.)
• خانم ها و آقایان همکار مرکز آزمون ها و همچنین ریاست آزمون ها ( پس از همآهنگی با خانم ها و آقایان کارکنان مرکز آزمون ها) مجاز هستند که از شرکت خانم ها و آقایان داوطلبان آزمون که دارای چنین علائمی می باشند, ممانعت به عمل آورند.
• متاسفانه به دلیل آیین نامه های آزمون های زبان آلمانی برای مهاجران، هنوزهم پوشیدن کت و پالتو مجاز نیست. تهویه هوا میتواند باعث سرد شدن شدید هوا در سالن ها شود. بنا بر این لازم است که شرکت کنندگان در آزمون ها لباس هائی بپوشند که مناسب آب وهوای کنونی باشد( مانند پولیور، ژاکت های بافتنی، جلیقه و کلاه.)
مقررات عمومی :
• ضد عفونی کردن دستها هنگام ورود به ساختمان
• فاصله ایمنی حفظ شود.حداقل یک متر ونیم – در هنگام برگزاری آزمون ها و در تمام بخشهای ساختمان , از جمله در قسمت های بهداشتی .
• از هرگونه تماس بدنی خودداری شود.
• از لمس صورت با دستها خودداری شود ( به خصوص از دست زدن به غشاهای مخاطی خودداری کنید)
• تا آنجا که امکان پذیر میباشد اشیاء و وسائلی که در دسترس همگان می باشند را، مانند دستگیره های در ها ، با تمام دست و انگشتان خود لمس نکنید ( از آرنج و غیره استفاده کنید).
• آداب معاشرت هنگام سرفه کردن و عطسه زدن رعایت شوند : جلو صورت قرار دادن آرنج خم شده هنگام سرفه زدن و عطسه کردن
• ماسک صورت پزشکی باید در تمام ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد. این امر در زمان آزمون های کتبی و شفاهی نیز صدق میکند.
• عدم مصرف مواد غذائی در راهرو ها و در محل های دیگر رفت و آمد عمومی.
• از ملحق شدن به گروه های دیگر ( مثلا در ساعات استراحت ) خودداری شود.
• اقامت در ساختمان ها را به مقدار زمان حضور ضروری محدود کنید. توقف نکنید. پس از پایان آزمون بلافاصله ساختمان را ترک کنید.
مقررات ویژه هنگام برگزاری آزمون ها :
• جهت پیش گیری از اجتماع گروه های بزرگی از افراد, در هر روز برگزاری آزمون, انجام دوتا سه آزمون در زمان های متفاوت برنامه ریزی میشوند( زمان بندی). لطفا به زمانی که روی دعوتنامه شما به عنوان ساعت ورود ذکر شده است, توجه کنید.
• جهت پیش گیری از گرد هم آئی های بزرگ افراد , سالن برگزاری آزمون کتبی برای بیشتر گروه های شزکت کننده در آزمون , به عنوان سالن استراحت و همچنین سالن انتظار آنها در فاصله زمانی بین آزمون کتبی و آزمون شفاهی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سالن همایش کالج نیز به عنوان سالن استراحت و سالن انتظار برای حداکثر بیست نفر در نظر گرفته شده است. در اینجا شرکت کنندگان در آزمون در جاهای مشخص شده
( جزیره های انتظار) با رعایت فاصله کافی و جدای از یکدیگر، منتظر میمانند. خانم ها و آقایان شرکت کننده درآزمون اجازه ترک این سالن در زمان استراحت برای رفتن به دستشوئی و یا به رفتن به حیاط را دارا می باشند.
• خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون شفاهی باید پس از برگزاری آزمون محل آن را از یک در خروجی نشانه گذاری شده ترک کنند.
• استفاده از ماسک پزشکی در سراسر ساختمان برگزاری آزمون ها اجباری است. مواردی برای
معافیت از رعایت این مسئله در نظر گرفته شده اند:

در هنگام کنترل هویت مقابل کلاس های درسی پیش از آغاز آزمون: خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون با رعایت فاصله لازم ( دستکم یک متر و نیم ) ماسک پزشکی را برای زمانی کوتاه بر می دارند در این مقطع طلق های محافظ صورت در اختیار آقایان و خانم های مسئول آزمون قرار خواهند گرفت. سعی ما متوجه این امر است که ایمنی شرایط آزمون ها را تا آنجا که امکان پذیر باشد، فراهم کنیم. در عین حال مسئله بسیار مهم برای ما این است که شما بتوانید با وجود اعمال مقررات جدید، تمرکز کامل خود را متوجه آماده شدن برای آزمون ها نمائید. ما هم اینک از تفاهم شما و مساعدت های شما سپاس گزاری میکنیم. .

اطلاعاتی برای خانم ها و آقایان شرکت کننده در آزمون هادر ارتباط با برگزاری آزمون ها با رعایت اقدامات بهداشتی

PDF-سند (473.6 kB)