Koronawirus (SARS COVID-19): Zalecenia dotyczące działań na rzecz osób wymagających opieki i opiekunów rodzinnych

 • Przenoszenie nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przez infekcję kropelkową, tj. kropelki śliny lub wydzieliny z nosa są wyrzucane do powietrza podczas kaszlu lub kichania lub „mokrej wymowy” i docierają do błony śluzowej w ustach, nosie lub oku innej osoby. Innym niebezpieczeństwem jest to, że krople mogą zostać przeniesione na dłoniach i przedmiotach. Jeśli następnie ponownie dotkniesz ust, nosa lub oczu brudną ręką, wirus może zostać również przeniesiony.
 • Okres inkubacji może wynosić maksymalnie 14 dni, tzn. czas od zakażenia do zachorowania może trwać nawet do dwóch tygodni. W związku z tym należy przestrzegać 14-dniowego okresu kwarantanny w przypadku podejrzenia zakażenia. Tylko w ten sposób można dowiedzieć się, czy infekcja wystąpiła, czy nie.
 • fizyczne oznaki koronawirusa 2019 (COVID-19): gorączka, suchy kaszel, ból gardła, trudności z oddychaniem, ból głowy
 • w poważnych przypadkach: pneumonia (zapalenie płuc) z ciężkimi przebiegami oraz ostrą niewydolnością płuc
 • terapia objawowa, tzn. nie ma leku leczącego chorobę, ale są leki, które mogą złagodzić objawy
 • diagnozę laboratoryjną (wymaz) przeprowadza się tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, tzn. istnieją opisane powyżej oznaki choroby ORAZ nastąpił kontakt z osobą z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem lub pobyt na obszarze ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni. Możliwości laboratoriów są wystarczające do badania uzasadnionych przypadków, ale nie do badania każdej osoby z oznakami przeziębienia (nawet bez koronawirusa mamy aktualnie porę przeziębień!) Prosimy o zrozumienie tego ograniczenia i zaakceptowanie odpowiednich decyzji podejmowanych przez personel medyczny.
zamknąć
Grupy osób, które według aktualnej wiedzy są bardziej narażone na rozwój ciężkiej choroby COVID-19:
 • Ryzyko poważnego zachorowania występuje u osób w wieku od 50 do 60 lat i wzrasta wraz z wiekiem. Zwłaszcza osoby starsze, które zostały zainfekowane, mogą ciężej zachorować, co uwarunkowane jest zmniejszeniem odporności układu odpornościowego (immunostarzenie). Ze względu na to, iż niespecyficzne objawy choroby, takie jak gorączka, są odpowiedzią układu odpornościowego na infekcję, objawy te mogą być słabsze lub nieobecne w podeszłym wieku, przez co chorzy zgłaszają się do lekarza dopiero później.
 • Różne choroby podstawowe, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby układu oddechowego, wątroby i nerek oraz nowotwory, również wydają się zwiększać ryzyko rozwoju poważnych chorób, niezależnie od wieku.
 • U starszych osób z istniejącymi wcześniej chorobami podstawowymi ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest wyższe niż w przypadku występowania tylko jednego czynnika (wiek lub choroba podstawowa); jeżeli występuje kilka chorób podstawowych (przewlekłe schorzenia), ryzyko jest prawdopodobnie wyższe niż w przypadku występowania tylko jednej choroby podstawowej.
 • Pacjenci ze stłumionym układem odpornościowym (np. z powodu choroby związanej z osłabieniem systemu odpornościowego lub z powodu przyjmowania leków hamujących odporność, takich jak kortyzon) podlegają większemu ryzyku.
Nie mają zwiększonego ryzyka rozwoju poważnej choroby:
 • Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami z Chin, wydaje się, że kobiety w ciąży nie są bardziej narażone niż kobiety nieciężarne o tym samym stanie zdrowia.
 • Nie odnotowano zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiej choroby u dzieci.
zamknąć
 • Przestrzeganie wszystkich podstawowych zasad higieny, takich jak tzw. „etykieta kichania i kaszlu” lub regularne mycie rąk mydłem, jest szczególnie ważne w czasach koronawirusa.
 • Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, należy ograniczyć do minimum wszelkie osobiste kontakty społeczne. W Berlinie liczne instytucje i sklepy będą zamknięte do 19 kwietnia
 • W pomieszczeniu należy zachować odległość 2 m pomiędzy znajdującymi się w nim osobami, aby kropelki nie mogły dotrzeć do innej osoby.
 • Osoba z objawami przeziębienia powinna unikać wszelkich kontaktów towarzyskich.
 • W celu uniknięcia ryzyka podwójnego zakażenia, w szczególności zagrożone osoby powinny zaszczepić się przeciwko krztuścowi i pneumokokom (kokluszowi) Obecnie zaleca się również coroczne szczepienia przeciwko grypie. Skonsultuj telefonicznie możliwość przeprowadzenia szczepienia ze swoim lekarzem rodzinnym.
zamknąć
 • Osoby wymagające opieki należą zazwyczaj do grupy szczególnie wrażliwej i dlatego powinny minimalizować liczbę odwiedzających.
 • Dzieci poniżej 16. roku życia oraz osoby z objawami choroby muszą powstrzymać się od wizyt.
 • Bezcielesną opiekę (rozmowy, podawanie leków, przygotowywanie posiłków, sprzątanie/wietrzenie domu, dokumentacja dotycząca opieki) należy przeprowadzać po dokładnej dezynfekcji rąk, zachowując fizyczną odległość 2 m od osoby potrzebującej opieki, w razie potrzeby przez zamknięte drzwi. Podczas wykonywania swoich czynności osoba wymagająca opieki powinna przebywać w innych pomieszczeniach mieszkania.
 • Pielęgnację osobistą (higiena osobista, opatrunek, pielęgnacja ran) należy przeprowadzać po dokładnej dezynfekcji rąk w rękawiczkach i – jeśli to możliwe – po zabezpieczeniu ust i nosa. Nie należy rozmawiać z klientem podczas tych aktywności. Czas trwania i zakres działań należy zestawić z potrzebą opieki pielęgniarskiej i ochrony pacjentów.
 • Wystarczająca ilość picia i regularne wietrzenie zapewniają dobre zaopatrzenie błon śluzowych w krew i wilgoć, co zapewnia lepszą ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi.
 • Kontakty towarzyskie powinny być w miarę możliwości utrzymywane poprzez regularne rozmowy telefoniczne lub inne kanały komunikacji, takie jak czaty lub wideokonferencje. Listy pisane odręcznie również zachwycają i dają możliwość wielokrotnej lektury.
 • Należy zapewnić możliwości wzywania pomocy przez telefon lub za pomocą odpowiednich systemów wzywania pomocy.
 • Jeśli ambulatoryjne usługi pielęgniarskie nie zapewniają opieki, należy wspólnie zastanowić się, kto z sąsiedztwa lub krewnych może przejąć tę działalność. Należy utrzymywać jak najmniejszą liczbę osób wspierających.
zamknąć
 • W przypadku wszystkich spotkań poza domem należy dokładnie sprawdzić, czy są one absolutnie konieczne, czy też nie można ich zastąpić rozmowami telefonicznymi lub czynnościami online.
 • Jeżeli konieczne jest umówienie się na spotkanie poza domem, należy unikać korzystania z transportu publicznego i korzystać z alternatywnych rozwiązań, takich jak taksówki lub samochody prywatne. Alternatywą może być również wycieczka z wózkiem inwalidzkim, jeśli pozwalają na to lokalne warunki, a osoba wymagająca opieki jest wyposażona w odpowiednią odzież, koce i buty.
zamknąć
 • Osoby szczególnie wrażliwe muszą powstrzymać się od chodzenia do supermarketu.
 • Alternatywą mogą być usługi dostawcze.
 • Swoje wsparcie oferują obecnie liczne inicjatywy sąsiedzkie. Nie obawiaj się nawiązywania kontaktów i przyjmowania pomocy.
 • Zaopatrzenie w żywność jest zabezpieczone, dzięki czemu zapasy mogą być przechowywane jak zwykle.
 • Jak zwykle należy mieć dostęp do wystarczającej ilości świeżej żywności, takiej jak owoce i warzywa.
 • Skonsultuj z lekarzem, czy leki mogą zostać przepisane na dłuższy okres i czy recepta może być przesłana do apteki.
zamknąć
 • Osoby przebywające w domach opieki należą do grupy szczególnie narażonej.
 • W celu ochrony osób wymagających opieki wizyty ograniczone są do jednej osoby dziennie na czas jednej godziny.
 • Odwiedzającym poniżej 16. roku życia lub osobom, które maja objawy przeziębienia lub wróciły z obszarów ryzyka zabrania się obecnie wstępu do domów opieki.
 • Używaj innych kanałów komunikacji do utrzymywania kontaktów towarzyskich, takich jak telefon, czat i wideokonferencje lub listy.

Poczta pędzelkowa „Pinsel-Post” dla domów opieki – akcja artystyczna stowarzyszenia społecznego VdK w trakcie pandemii koronawirusa

Koronakryzys uderza obecnie szczególnie mocno w domy opieki i ich mieszkańców: odizolowani od świata zewnętrznego, pozbawieni wizyt krewnych, wycieńczony personel. Stowarzyszenie społeczne VdK Berlin-Brandenburgia rozpoczęło kampanię „Pinsel-Post”, która ma na celu urozmaicenie i ubarwienie codziennej opieki pielęgniarskiej. Udział w akcji jest niezwykle prosty: można malować lub wykonywać rękodzieła, a także pisać małe liściki i wiersze. Dzięki tym kolorom, jak również myślom i uczuciom kogoś innego, możesz wnieść odrobinę urozmaicenia i radości do szarej codzienności pandemii koronawirusa. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli poczucie, że nie są sami. Mile widziane są również szkice, rysunki kredkami, rękodzieła dekoracyjne, dekoracje okien, action painting, wiosenne zdjęcia, wiersze lub myśli… Każdy może wykonać rękodzieło, napisać lub namalować coś, co uszczęśliwi mieszkańców domów opieki.
zamknąć

W Berlinie powstaje coraz więcej inicjatyw sąsiedzkich, których celem jest wspieranie szczególnie zagrożonych grup społecznych poprzez zakupy, załatwianie wszelakich spraw. Nie wahaj się skontaktować z licznymi ofertami pomocy.

Pamiętaj jednak, że ochrona przed zakażeniem musi stanowić priorytet w trakcie Twojego zaangażowania. Dlatego też rozwaga i ostrożność odnoszą się również do wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt z osobami z grupy ryzyka. Prosimy o dokładne doinformowanie się przed udzieleniem pomocy innym – dla własnej ochrony i dla naszego dobra.

Osoby wymagające opieki długoterminowej w ramach obowiązującej oferty wsparcia i pomocy sąsiedzkiej zgodnie z § 45 b SGB XI (jedenastej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego) mogą również uzyskać ulgę podatkową w wysokości 125 EUR miesięcznie. Wśród obowiązującej oferty należą między innymi:

Dla seniorów i seniorek z Berlina dostępne są obecnie wielostronicowe informacje zawierające ważne wskazówki, infolinie działające we wszystkich dzielnicach, telefoniczne oferty rozmów i porady dla osób wymagających opieki oraz krewnych, którzy sprawują nad nimi opiekę. *” Informacje dla seniorów i seniorek z Berlina( Informacje dla seniorów i seniorek z Berlina)

zamknąć

Zebraliśmy informacje na temat aktualnego zakresu usług oraz dane kontaktowe do Berlina w zakresie usług doradczych i wsparcia w opiece pielęgniarskiej:

zamknąć

Osobom wymagającym opieki, które pobierają wyłącznie zasiłek opiekuńczy, nie grozi obniżenie kwoty ani całkowite pozbawienie ich zasiłku opiekuńczego, jeśli nie skorzystają z możliwości odwiedzin zgodnie z § 37 ustęp 3 zdanie 1 SGB XI (jedenastej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego) w okresie od 01.01. do 30.09.2020 r. Jednakże w dalszym ciągu będzie im przysługiwało prawo do uzyskania takiej wizyty.

zamknąć