Coronavirus in Berlin

Zentrale Informationen der Berliner Verwaltung zum Coronavirus finden Sie unter: berlin.de/corona
Tagesaktuelle COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen finden Sie im Online-COVID-19-Lagebericht des Landes Berlin.
Der Dienstbetrieb der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist aufgrund des Einsatzes von vielen Beschäftigten im Krisenstab des Landes Berlin weiterhin eingeschränkt.

İçerik sütunu

bakıma muhtaç olanlar ve onlara bakan aile üyeleri

Berlin bakım destek noktalarının bağlı olduğu kurumlar, 17.03.2020’den itibaren kişisel danışmanlık merkezlerinin geçici olarak (şimdilik 10 Nisan 2020’ye kadar) kapatılmasına karar vermiştir. Telefon ile erişebilirlik hala sağlanmaktadır. Özellikle, 0800 59 500 59 numaralı ücretsiz telefon hattına pazartesiden cumaya kadar saat 09: 00-18: 00 arasında hala ulaşılabilir.
Ayakta bakım hizmetleri veya yatan hasta kurumları alanındaki sözleşme ortakları genel bakışı gibi bilgi malzemesi talepleri, bakım departmanı işlevsel posta kutusu aracılığıyla talep edilebilir: E-posta

kapat

17 Mart 2020 tarihli SARS-CoV-2 sınırlama önlemleri yönetmeliğiyle Berlin Senatosu, bakım evi sakinlerinin günde bir kez bir kişi tarafından ziyaret edilebileceğine, ancak solunum yolu enfeksiyonu olan kişiler veya 16 yaşın altındaki çocuklar tarafından ziyaret edilemeyeceğine karar vermiştir.

Papazlar ve din adamları bakım kurumlarına ziyaret yasağı dışında tutulur.

Yaşamları sona ermekte olan kişiler sınırsız ziyaretçi kabul edebilir. Tabii ki, bu kişilerin aile üyeleri ve yakın arkadaşları tarafından son kez ziyaret edilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle, hastanelere yapılan ziyaretler SARS CoV-2 sınırlama düzenlemesinden muaftır.

kapat

Covid-19 hastanelerin yükünü azaltma yasası uyarınca, 30.09.2020 tarihine kadar bakım kalitesini sağlamak için düzenli denetim uygulanmayacaktır.

kapat

Yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için Berlin eyaleti gündüz ve gece bakım kurumlarının da kapatılması emrini vermiştir. Bakıma muhtaç kişiler virüs nedeniyle yüksek risk altındadır ve diğer kişiler ile temas mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Eğer gündüz bakım evinde kalmanıza gerek kalmadan günlük yaşamda gerekli yardım ve desteği alabiliyorsanız, gündüz bakım evine gitmekten kaçınmalısınız.

Mümkünse, şimdiye kadar gündüz bakım evinde sağlanan bakım ve destek, aile üyeleri ve/veya ayakta tedavi hizmeti tarafından üstlenilmelidir. Gündüz bakım evinin ilaç, yiyecek ve içecek tedarikini ve günlük yaşamın yapılandırılmasını sağladığını göz önünde bulundurun. Gerekirse, insülin enjeksiyonları veya pansuman yapma gibi tedavi bakımıyla ilgili görevler için alternatif çözümler de bulunmalıdır. Bu mümkün değilse, gündüz bakım kurumları acil bakım hizmeti sunacaktır. Bireysel durumlarda, yönetici uzman bakıcı buna karar verir. Mesleki faaliyetlerinin kamusal yaşamın sürdürülmesi açısından zaruri olmasından dolayı aile üyeleri bakımı üstlenemezler ise özellikle sağlık ve bakım alanlarında acil bakım gereklidir. Bu aile üyelerine “şahıs hakkında bilgi” veririz. Bu zor durumda bakıma muhtaç olanlara yardım etmek için herkese çağrıda bulunmaktayız.

kapat
Paul Ehrlich Enstitüsü, pnömokok aşısı açısından dar boğaz yaşandığını açıklamıştır. Bunun üzerine Robert Koch Enstitüsü (RKI) ve RKI’deki Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) bir öncelik duyurusunda bulunmuştur: Yüksek risk grubundaki kişileri olabildiğince etkili ve risklerine göre korumak için aşağıdakiler yapılmalıdır:
  • Prevenar®13 sadece 2 yaşına kadar olan bebeklerde temel bağışıklık için kullanılmalıdır. Prevenar®13 mevcut değilse, Synflorix®‘e geçilebilir.
  • Pneumovax®23 öncelikle aşağıdaki insan grupları için kullanılmalıdır:
    • İmmün yetmezliği olan hastalar
    • 70 yaşından büyükler
    • Kronik solunum hastalıkları olan hastalar

Aşılar tekrar mevcut olsa bile, pnömokok aşıları sadece mevcut STIKO aşı önerilerinde adı geçen kişiler için ayrılmalıdır –

kapat