Coronavirus in Berlin

Zentrale Informationen der Berliner Verwaltung zum Coronavirus finden Sie unter: berlin.de/corona
Tagesaktuelle COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen finden Sie im Online-COVID-19-Lagebericht des Landes Berlin.
Der Dienstbetrieb der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist aufgrund des Einsatzes von vielen Beschäftigten im Krisenstab des Landes Berlin weiterhin eingeschränkt.

Kolumna treści

dla osób potrzebujących opieki i krewnych sprawujących opiekę

07.04.2020 11:38

Odpowiedzialne organy berlińskiej bazy opieki pielęgniarskiej zdecydowały, że od 17 marca 2020 r. poszczególne placówki będą tymczasowo zamknięte dla indywidualnej konsultacji (początkowo do 10 kwietnia 2020 r.). Dostępność telefoniczna jest nadal gwarantowana. W szczególności dostępny jest bezpłatny numer telefonu 0800 59 500 59 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00.
Zapytania o materiały informacyjne, takie jak przeglądy partnerów umownych w zakresie ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub pełnej hospitalizacji można zamówić za pośrednictwem funkcjonalnej skrzynki pocztowej w dziale opieki. E-Mail

zamknąć

Rozporządzeniem w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 z dnia 17 marca 2020 r. senat Berlina postanowił, że mieszkańcy domów opieki mogą przyjmować wizyty raz dziennie od jednej osoby na czas jednej godziny, jednakże z wizyt wykluczona jest młodzież poniżej 16. roku życia oraz osoby z infekcjami dróg oddechowych.

Pastorzy i duchowni są wyłączeni z zakazu odwiedzania domów opieki.

Osoby u kresu życia mogą przyjmować gości bez ograniczeń. Ci ludzie mają oczywiście potrzebę ostatnich wizyt swoich krewnych i bliskich przyjaciół. Wizyty w hospicjach są zatem wyłączone z przepisów dotyczących ograniczania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

zamknąć

Na podstawie Ustawy o odciążeniu szpitali w związku z chorobą Covid-19 tymczasowo, tj. do dnia 30.09.2020 r. nie będą odbywały się regularne inspekcje kontroli opieki.

zamknąć

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa, kraj związkowy Berlin nakazał zamknięcie również dziennych i nocnych placówek opieki. Osoby wymagające opieki są szczególnie zagrożone koronawirusem i powinny jak najbardziej ograniczyć kontakty z innymi osobami. Należy powstrzymać się od korzystania z opieki dziennej, jeśli można uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie w codziennym życiu, nawet bez pobytu w placówce opieki dziennej.

Jeśli to możliwe, opiekę i wsparcie, które są obecnie świadczone w ramach opieki dziennej, powinni przejąć krewni i/lub ambulatoryjne służby pielęgniarskie. Należy również pamiętać, że opieka dzienna zapewnia podawanie leków, zaopatrzenie w żywność i napoje oraz pomaga uporządkować codzienne życie. W razie potrzeby należy również znaleźć alternatywne rozwiązania dla spraw związanych z leczeniem, takie jak wstrzykiwanie insuliny lub zmiana opatrunku. Jeśli nie jest to możliwe, ośrodki opieki dziennej zapewnią opiekę w nagłych wypadkach. W indywidualnych przypadkach decyduje o tym personel pielęgniarski. Opieka w nagłych wypadkach jest również konieczna, gdy krewni nie mogą zapewnić opieki, ponieważ ich działalność zawodowa jest niezbędna do utrzymania życia publicznego, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i opieki. Zapewniamy tym krewnym „samoujawnienie się”. Apelujemy do wszystkich innych o pomoc osobom potrzebującym opieki w tej trudnej sytuacji.

zamknąć

Paul-Ehrlich-Institut ogłosił zastój w dostawach szczepionki przeciw pneumokokom. Instytut im. Roberta Kocha (RKI) i Stała Komisja ds. Szczepień w RKI (STIKO) ogłosiły ustalenie priorytetów:
W celu jak najskuteczniejszej ochrony szczególnie wrażliwych grup osób oraz w zależności od związanego z nimi ryzyka należy stosować następującą procedurę:

 • Prevenar®13 należy stosować wyłącznie do podstawowego uodpornienia u niemowląt do 2. roku życia. Jeśli Prevenar®13 nie jest dostępny, można użyć Synflorix®.
 • Pneumovax®23 należy stosować przede wszystkim dla następujących grup osób:
  • pacjenci z niedoborem odporności
  • seniorzy powyżej 70. roku życia
  • pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
   Nawet jeśli szczepionki są dostępne, szczepienia przeciw pneumokokom powinny być zarezerwowane wyłącznie dla grupy osób wymienionych w obowiązujących zaleceniach STIKO dotyczących szczepień
zamknąć