Berlin - Thành phố của những cơ hội

Là thủ phủ đồng thời là tiểu bang trong cấu trúc liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức, thành phố Berlin vừa thực hiện các nhiệm vụ quản lý của một tiểu bang và cũng như những nhiệm vụ cho chính quyền địa phương. Điều này được phản ánh không chỉ trong cơ cấu quản lý, mà còn ở sự đa dạng chuyên nghiệp của chính quyền Berlin: Bên cạnh trụ sở quản lý Bộ (trong đó bao gồm các cơ quan quản lý Thượng nghị viện và Văn phòng điều hành Thượng nghị viện) và mười hai huyện, còn có rất nhiều cơ quan nhà nước cấp dưới với những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Và như thế, hơn 113.000 nhân viên của chính quyền Berlin ngày qua ngày giữ cho guồng máy thành phố lăn chuyển – trong đó nói riêng 16.500 nữ và nam cảnh sát, 5.300 nhân viên cứu hỏa, 20.500 nhân viên trong các công vụ hành chính nói chung, 28.400 giáo viên, 8.100 nữ và nam nhân viên trong các công vụ cải huấn, 6.200 chuyên gia trong công vụ quản lý thuế hay là 485 nữ và nam nhân viên của phục vụ y tế. Tất cả những người này đều là thành phần của một hệ thống tổng thể phức tạp và từ đó làm cho Berlin đủ tư cách là thủ đô.

Theo đó với hơn 140 ngành nghề và những lãnh vực lao động, chính quyền Berlin cung cấp một phạm vi rất lớn các cơ hội hấp dẫn cho nhập nghề và sự nghiệp. Cho dù mới tốt nghiệp từ trường học, từ đại học hay cho dù chuyển đổi nghề nghiệp – phần lớn cho những người quan tâm gần như luôn tìm được một dạng công việc phù hợp. Chỉ riêng cho đến năm 2021, Berlin đang đối mặt với thách thức phải tái bổ nhiệm hay bổ nhiệm mới hơn 30.000 chỗ làm trong chính quyền tiểu bang. Chuyện này một phần phụ thuộc vào cấu trúc lão hóa chung của chính quyền Berlin, nhưng mặt khác cũng liên quan với thực tế là thành phố tiếp tục tăng trưởng. Vì vậy việc tìm kiếm các nhân viên thích hợp kéo lan tràn qua tất cả mọi lãnh vực của chính quyền Berlin. Đặc biệt đối với các ngành nghề kỹ thuật, y tế, tâm lý và các ngành nghề công nghệ thông tin có một nhu cầu tuyển dụng cao. Các nhân viên có trình độ chuyên môn – đặc biệt là có mối liên hệ quốc tế – do đó được hân hoan đón tiếp. Chính quyền Berlin tin rằng các nhân viên có trình độ với nguồn gốc di dân sẽ làm phong phú các công vụ dân sự của Berlin. Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho hoạt động tại các cơ quan chức năng của thành phố tất nhiên là phải tinh thông ngôn ngữ Đức.

Là một nhà tuyển dụng công cộng, chính quyền Berlin không những coi trọng lương bổng thích hợp, mà còn lưu tâm đến linh hoạt dubng hòa giữa sự nghiệp và gia đình. Thêm vào đó chúng tôi quan tâm rất nhiều về việc có cơ hội cho các nhân của mình được liên tục phát triển. Cho việc này, học viện quản lý riêng của tiểu bang cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo da dạng.