Berlin - miasto możliwości

Jako miasto-państwo w federalnej strukturze Republiki Federalnej Niemiec miasto Berlin realizuje zarówno zadania administracji krajowej, jak i komunalnej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w strukturze administracyjnej, lecz także w różnorodności zawodów w berlińskiej administracji: Obok głównej administracji ministerialnej (zalicza się do niej urzędy senackie i Kancelarię Senatu) i dwunastu okręgów istnieją liczne podporządkowane urzędy krajowe, realizujące rozmaite zadania specjalistyczne. Ponad 113.000 zatrudnionych w administracji Berlina zapewnia w ten sposób sprawne funkcjonowanie miasta dzień w dzień – w tym 16.500 policjantek i policjantów, 5.300 strażaków, 20.500 zatrudnionych w administracji publicznej, 28.400 nauczycielek i nauczycieli, 8.100 pracowników służb więziennych, 6.200 specjalistów ds. administracji podatkowej czy też 485 pracowników służby zdrowia. Są oni wszyscy częścią kompleksowej struktury systemu i to właśnie dzięki nim możliwe jest funkcjonowanie Berlina jako stolicy kraju.

Berlińska administracja oferuje przy tym ponad 140 profili zawodowych i obszarów działalności, co stanowi ogromne spektrum atrakcyjnych możliwości zatrudnienia i kariery. Nie ważne, czy świeżo po szkole, po uniwersytecie, czy też z doświadczeniem zawodowym – większość zainteresowanych znajdzie prawie zawsze odpowiedni profil zawodowy. Tylko do 2021 roku Berlin stoi przed wyzwaniem uzupełnienia lub zastąpienia kadr na ponad 30.000 stanowiskach w administracji krajowej. Jest to z jednej strony związane z ogólną strukturą wiekową berlińskiej administracji, z drugiej strony z faktem, że miasto nadal się rozrasta. Rekrutacja odpowiednich pracowników rozciąga się przy tym na wszystkie obszary administracji Berlina. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie rekrutacyjne w szczególności w obszarze zawodów inżynierskich, medycznych i psychologicznych oraz zawodów informatycznych. Wykwalifikowani specjaliści – zwłaszcza z międzynarodowym tłem kulturowym – są dlatego mile widziani. Administracja Berlina jest przekonana, że dobrze wykwalifikowani pracownicy z tłem migracyjnym wzbogacą kadry służby cywilnej Berlina. Ważnym warunkiem podjęcia pracy we władzach miasta jest oczywiście znajomość języka niemieckiego.

Jako pracodawca publiczny administracja Berlina przywiązuje wagę nie tylko do adekwatnego wynagrodzenia, lecz również do elastycznego pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Ponadto kładziemy szczególny nacisk na to, aby nasi pracownicy mieli możliwość ciągłego rozwoju. W tym celu nasza krajowa Szkoła Administracji oferuje szeroki wybór programów szkoleniowych.