Berlin - Olanakların şehri

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin federal yapısında bir şehir devleti olarak Berlin belediyesi hem ulusal hem de yerel yönetim görevlerini üstlenmektedir. Bu kendisini sadece idari yapıda değil, aynı zamanda Berlin idaresinin mesleki çeşitliliğinde de göstermektedir: Bakanlık merkez idaresi (buna senato idaresi ve senato ofisi de dahildir) ve oniki bölgenin yanında farklı teknik görevleri olan çok sayıda ulusal kurumlar bulunmaktadır. Berlin idaresi 113.000’den fazla çalışanı ile gün be gün belediyede görevlerini yerine getirmekte olup bunların arasında 16.500 polis, 5.300 itfaiye görevlisi, 20.500 idare çalışanı, 28.400 öğretmen, 8.100 adli hizmet çalışanı, 6.200 vergi idare hizmeti teknik personeli veya tıbbi hizmetlerde 485 çalışan bulunmaktadır. Kompleks bir sistemin parçası olarak Berlin’i başkent yapanlar onlardır.

Berlin idaresi burada 140 farklı meslek ve faaliyet alanı ile muazzam yelpazede başlangıç ve kariyer fırsatları sunmaktadır. İster okuldan, üniversiteden yeni mezun ister doğrudan meslekten olsun, çoğu ilgililer için neredeyse her zaman uygun bir iş profili bulunmaktadır. Berlin 2021 yılına kadar ulusal yönetimde 30.000’den fazla pozisyonda istihdam sağlayacaktır. Bu bir taraftan Berlin idaresinin genel yaş yapısına bağlı olurken diğer taraftan şehrin giderek büyümesi ile de ilgilidir. Burada uygun personel arayışı Berlin idaresinin tüm alanlarını kapsamaktadır. Özellikle mühendis meslekleri, tıbbi ve psikolojik meslekler ile bilişim teknolojisi alanında yüksek istihdam ihtiyacı bulunmaktadır. Vasıflı teknik personele, özellikle uluslararası arka planda bakıldığında her zaman ihtiyaç vardır. Berlin idaresi, iyi vasıflı göçmen kökenli çalışanların Berlin kamu hizmetlerine zenginlik katacağına inanmaktadır. Belediye kurumlarında bir faaliyet için önemli bir koşul, tabii ki Almancaya hakim olmaktır.

Kamusal işveren olarak Berlin idaresi sadece adil bir ücretlendirmeye değil, aynı zamanda meslek ile ailenin esnek uyumluluğuna da önem vermektedir. Ayrıca çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirme fırsatı elde etmesine de büyün önem vermekteyiz. Bunun için ulusal idare akademimiz kapsamlı eğitim ve geliştirme olanakları sunmaktadır.