İçerik sütunu

Türkiye'deki deprem mağdurları için Berlin'deki akrabalarıyla vize – taahhüt beyanlarının sunulması

Son güncelleme 06.03.2023

Özellikle deprem felaketinden etkilenen Türk vatandaşları, Almanya’da 90 güne kadar geçici olarak yakın akrabalarının yanında kalabilecek. Federal Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı, gerekli giriş vizelerinin verilmesi için basitleştirilmiş, pragmatik bir prosedür üzerinde karar kıldı.

Vizenin verilebilmesi için Almanya’da yaşayan akrabanın vize başvurusunda önce ikamet ettiği yerdeki yetkili göçmenlik makamlarına bir taahhüt beyannamesi sunması gerekmektedir. Böylece davet eden kişi, hastalık durumunda ve bakıma muhtaçlık halinde konaklama ve bakıma da dahil olmak üzere geçim masraflarını üstlenmeyi taahhüt eder.

Davet eden kişi Berlin’de ikamet ediyorsa, taahhüt beyanının kabul edilmesinden Eyalet Göçmenlik Dairesi sorumludur. Öncelikli işlemler için kısa süreli randevu veriyoruz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulacaksınız.

Dipnot:
Bu web sitesindeki bilgiler, Federal Dışişleri Bakanlığı ile Federal İçişleri ve İç İşleri Bakanlığının spesifikasyonlarına dayanmaktadır. Halihazırda basitleştirilmiş olan vize prosedürü, Federal İçişleri ve İç İşleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı (AA) tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Taahhüt beyanının sunulması vizenin veriliceğini garanti ediyor mu?

Hayır, taahhüt beyanının sunulması tek başına vizenin verileceğini garanti etmez. Vizenin kontrol edilmesinden ve verilmesinden Türkiye’deki sorumlu Alman yurt dışı temsilcisi ve onlar tarafından görevlerindirilen harici hizmet sağlayıcı iDATA

Taahhüt beyanı, vize verilmesi için gerekli şartlardan birini karşılamaktadır. Ek olarak, harici hizmet sağlayıcı iDATA‘ya başvuru için başka belgeler de eksiksiz olarak sunulmalıdır. Bunlar arasında özellikle
 • Geçerli (ayrıca geçici) bir Türk pasaportu
 • Sağlık sigortası (Schengen bölgesindeki sağlık ve ülkesine geri dönüş masrafları için teminat tutarı 30.000 Euro, varış ve ayrılış günleri dahil olmak üzere tüm seyahat süresi için sigorta poliçesi, doğrudan sigortanın doktorlara/hastaneye ödenmesi, birçok sağlayıcıdan online olarak alınabilir.)
 • Tarihceli ikamet belgesi (tarih, afet anında deprem bölgesinde ikamet edildiğini kanıtlamalıdır; „Tarihceli yerleşim yeri bilgileri raporu”)
 • Akrabalık kanıtı („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” resmi açıklamalar („ Düşünceler”) ve barkod ile ilişki kanıtı)
 • Acil durumun kısa, yazılı açıklaması.

Gerekli belgelerin bir özetini Federal Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde bulabilirsiniz.

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş ve ikamet yasağı varsa veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin çıkarları başka herhangi bir nedenle Federal bölgede kalınması nedeniyle zarar görüyor veya tehlikye giriyorsa vize verilemez.

Taahhüt beyannamesi kimler için verilebilir?

Basitleştirilmiş prosedür,
 • bireysel olarak ve doğrulanabilir bir şekilde depremden özellikle etkilenen (evsiz kalma riski olan veya tedavi gerektiren yaralanmaları olan), ve
 • Alman vatandaşlarının veya daimi Alman oturma iznine sahip bir kişinin birinci veya ikinci derece akrabaları (eş, ebeveyn, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, kardeş) olan (1’nci veya 2‘nci derece akrabaların eşleri ve reşit olmayan çocukları da basitleştirilmiş prosedür kapsamındadır), ve
 • deprem sırasında etkilenen illerden birinde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Dıyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Elazig ve Osmaniye) ikamet etmiş

Türk vatandaşları için geçerlidir.

Taahhüt beyanının kimler için sunulması zorunlu değildir?

Belirli durumlarda, vize kısa süreli bir kalış için değil, kalıcı aile birleşimi için başvurulması halinde, taahhüt beyanı gerekli değildir.

Yararlanıcılar, Berlin’de ikamet eden bir Alman vatandaşının veya yerleşme izni ya da AB daimi oturma izni sahibinin çekirdek ailesinin üyeleridir (eşler, reşit olmayan çocuklar, reşit olmayan çocukların ebeveynleri).

Bununla ilgili Berlin İçişleri, Dijitalleşme ve Spor Senatörlüğü’nün 10.02.2023 tarihli genel onay bilgilerini okuyunuz.

Ayrıca, depremden etkilenen kişilerin kendilerinin yeterli geçim kaynaklarına sahip olmaları halinde bir taahhüt beyanı da gerekli değildir. Bu durumlarda, normal vize prosedürü çerçevesinde düzenli Schengen vizesi başvuruları da yurtdışındaki Alman dış temsilcilikleri tarafından tercihli olarak işleme alınır.

Kimler taahhüt beyanı sunabilir?

Taahhüt beyanını Eyalet Göçmenlik Dairesine sunmanız için aşağıdaki şartlar geçerlidir:
 • Siz 1’nci veya 2’nci dereceden akrabasınız.
 • Berlin’de ana ikametgah ile yaşıyorsunuz.
 • Alman vatandaşlığına, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre vatandaşlığına sahipseniz.
 • Yukardaki vatandaşlıklardan herhangi birine sahip değilseniz, İkamet Yasası veya Dolaşım Özgürlüğü Yasası / AB uyarınca bir ikamet unvanına sahip olmanız gerekir:
  • Bunlar arasında özellikle oturma izni, AB Mavi Kartı, yerleşme izni, AB daimi ikamet izni, ikamet kartı ve daimi ikamet kartı yer almaktadır.
  • Geçici ikamet belgesi (İkamet Yasası’nın paragraf 81 (4) maddesine göre) veya uzun süreli kalış için D-vizesi sahipleri de bir taahhüt beyanı sunabilirler.
  • İkamet unvanınızın ve/veya pasaportunuzun süresinin dolmak üzere olması bunun için bir sorun teşkil etmez.
Lütfen dikkate alın:
 • Taahhüt beyanı sadece davet edilen kişi ile birinci veya ikinci dereceden akraba olan bir kişi tarafından yapılabilir.
 • İki kişi tarafından müşterek ve müteselsil borçlu olarak bir taahhüt beyanı sunulması aşağıdaki durumlarda mümkündür
  • Her iki kişinin de davet edilen kişiyle birinci veya ikinci dereceden akraba olması veya
  • Evli çiftler söz konusu olduğunda, iki eşten en az birinin ilişki kriterini karşılaması şartıyla.
 • Daha uzaktan akraba olan aile üyeleri (örneğin davet eden kişinin kayınbiraderi veya teyzesi) veya üçüncü şahıslar tarafından taahhüt beyanı sunulması mümkün değildir.

Kimler taahhüt beyanı sunamaz?

Bu durumlarda, Devlet Göçmenlik Dairesi’ne bir taahhüt beyanı sunamazsınız:
 • Üçüncü ülke vatandaşıysanız ve daimi oturma izniniz yoksa, ancak kısa süreli kalış için C-vizesine, İkamet Yasası’nın paragraf 81 (3) maddesi uyarınca geçici ikamet belgesi, bir müsamaha veya oturma iznine sahipseniz.
 • Berlin’de yaşamıyorsanız ve ana ikametgahınıza kayıtlıysanız. Böyle bir durumda lütfen ikamet ettiğiniz yerdeki Yabancılar Dairesine başvurun.
 • Davet edilen kişi ile 1’nci veya 2’nci dereceden akrabalığınız yoksa. Daha uzaktan akraba olan aile üyeleri (örneğin davet eden kişinin kayınbiraderi veya teyzesi) veya üçüncü şahıslar tarafından bir taahhüt beyanı sunulması mümkün değildir.

Taahhüt beyanının anlamı ve sonuçları nelerdir?

Yapılan taahhüdün kapsamı
 • Yükümlülük, barınmanın yanı sıra hastalık ve uzun süreli bakım ihtiyacı durumunda bakım da dahil olmak üzere yaşam masrafları için harcanan tüm kamu fonlarının geri ödenmesini içerir, örneğin yiyecek, giyecek, barınma (özel, otelde veya bir kamusal kurumu tarafından sağlanan konaklama) ve doktor, ilaç hastane, bakım evi veya diğer tıbbi olarak gerekli tedavi masrafları.
 • Bu durum, katkı payına dayalı giderlerin aksine, giderlerin yabancının yasal talebine dayanması halinde da geçerlidir.
 • Bahsedilen nedenlerden dolayı, Schengen bölgesindeki tıbbi ve geri dönüş masrafları için 30.000 Euro’luk bir sigorta tutarı içermesi, varış ve ayrılış günleri de dahil olmak üzere tüm seyahat süresini kapsaması ve sigorta şirketi tarafından doktorlara/hastanelere doğrudan ödeme yapılmasını içermesi gereken bir sağlık sigortası yaptırılması tavsiye edilir. Böyle bir sağlık sigortası poliçesi birçok sağlayıcıdan online olarak alınabilir.
 • Almanya’da kalış sırasında tıbbi tedavinin gerekli olması halinde, masrafların AB-Vizekodeks kapsamında zorunlu olan seyahat sağlık sigortası tarafından karşılanıp karşılanmayacağı duruma göre incelenecektir. Buna ek olarak, Türkiye’den gelen aile üyeleri, Almanya’da geçici olarak kaldıkları süre boyunca, sosyal güvenliğe ilişkin Alman-Türk anlaşması uyarınca genel olarak derhal gerekli tıbbi hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Tedavi, masrafları GKV-Spitzenverband, Alman irtibat bürosu sağlık sigortası – yurtdışı (DVKA) aracılığıyla Türk sağlık sigortası sağlayıcısı ile uzlaştıran seçilmiş bir Alman sağlık sigortası fonu tarafından sağlanır.
 • Hastalık durumunda, taahhüt beyanında bulunan kişi, bir sağlık sigortası tarafından karşılanmayan veya sağlık sigortası poliçesi tarafından sigortalanan meblağdan daha yüksek olan masrafları da karşılamak zorundadır. Yeterli sağlık sigortası teminatının varlığı, vize prosedürü çerçevesinde taahhüt beyanının sunulmasından bağımsız olarak kontrol edilir ve vize verilmesi için bir ön koşuldur.
 • Bu yükümlülük, İkamet Yasası’nın 66. ve 67. maddeleri uyarınca ülkeyi terk etme yükümlülüğünün olası bir zorla uygulanmasının masraflarını da içerir. Bu tür sınır dışı etme masrafları, örneğin seyahat masrafları (uçak bileti ve/veya diğer ulaşım masrafları), olası güvenlik refakatçisi masrafları ve sınır dışı edilmeyi bekleyen gözaltı masraflarıdır.
Verilen taahhüdün süresi
 • Dayandığı ikamet izninin süresine bakılmaksızın, taahhüt beyanında kaynaklanan yükümlük, giriş tarihinden itibaren beş yıllık bir ikamet süresine kadar uzar veya halihazırda Federal bölgede ikamet izninin verilmesinden itibaren ve yasa dışı ikamet sürelerini de içerir.
 • Yükümlülük, öngörülen toplam kalış süresinin sona ermesiyle beş yılın dolmasından önce veya asıl kalış amacının başka bir amaçla yeni bir ikamet unvanı verilmesi halinde sona erer.
 • Bir iltica prosedürü başlatımışsa, yükümlülük beş yıllık sürenin bitiminden önce sona ermez.
  Bu durum, iltica prosedürünün iltica, mülteci statüsü veya ikincil koruma verilmesiyle olumlu sonuçlanması veya İkamet Yasası‘nın 2’nci bölümünün 5.‘nci maddesi uyarınca insani ikamet unvanı verilmesi halinde de geçerlidir.
 • Yükümlülük beyanında bulunan kişi, mekansal kısıtlama, reddetme veya sınır dışı etme uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan masraflardan süresiz olarak sorumludur. (bkz. İkamet Yasası paragraf 66 (1) madde).
Uygulanabilirlik
 • Harcanan kamu fonlarının geri ödenmesi için kamu hukuku kapsamında bir talep söz konusudur. Bu talep, bir yardım bilidirsi aracılığyla ileri sürülmektedir.
 • Geri ödeme talebi icra yoluyla yerine getirilebilir.
Bilginin gönüllülük esasına dayanması
 • Taahhüt beyanı için sağlanan tüm bilgiler ve kanıtlar gönüllülük esasına dayanır.
 • Eksik bilgi nedeniyle kredibilite kontrol edilemiyorsa, taahhüt beyanı geçersizdir.
 • Yanlış ve eksik bilgiler cezalandırılabilir (örneğin kasıtlı, yanlış veya eksik bilgi durumunda, bkz. İkamet Yasası paragraf 95, 96 – üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası).

Taahhüt beyanının sunulması için neler gereklidir?

Taahhüt beyanı, sadece kredi itibarının yeterli olması durumunda sunulmalıdır. Bu, yeterli geliriniz veya varlığınız olduğu anlamına gelir.

Asgari – net gelir örneği
 • 1.169 Euro: bir davetli reşit olmayan kişi için
 • 1.265 Euro: bir davetli yetişkin kişi için
 • 1.502 Euro: bir davetli yetişkin kişi ve bir davetli reşit olmayan kişi için
 • 1.598 Euro: iki davetli yetişkin kişiler için
 • 1.739 Euro: bir davetli yetişkin kişi ve iki davetli reşit olmayan kişiler için
 • 1.835 Euro: iki davetli yetişkin kişiler ve bir davetli reşit olmayan kişi için

Taahhüt beyannamesinin teslim edileceği tarih bize ulaştığında gerekli belgeler ve kanıtlar hakkında sizi bilgilendireceğiz.
İnsani nedenlerden dolayı, taahhüt beyanı için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Taahhüt beyannamesi nasıl ve nereye verilir?

Taahhüt beyanınızı (sadece önceden randevu alındıktan sonra) Keplerstraße 2, 10589 Berlin adresindeki B 5 şubesine sunabilirsiniz.

Öncelikli hizmet için kısa süreli randevular veriyoruz.

Bu nedenle, size öncelikli hizmet verebilmek için lütfen doğrudan sorumlu B 5 şubesinden randevu alın.

Taahhüt beyanını gönderdikten sonra ne olur?

 • Taahhüt beyanı düzenlendikten sonra, orijinalini Türkiye’deki davet ettiğiniz akrabanıza (taahhüt alıcısına) göndermelisiniz.
  Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, beyannamenin deprem bölgesine gönderilmesi için hızlı posta servis sağlayıcıları da kullanılabilir.
 • Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde vize ücretsiz olarak verilecektir. Ancak, başvuru kabul merkezinde yapılan başvurular için olağan hizmet ücreti (yaklaşık 33 Euro) yine de harici hizmet sağlayıcı iDATA’ya ödenmelidir.

Lütfen dikkate alın:
Basitleştirilmiş prosedürdeki Schengen vizesi, yalnızca 90 güne kadar kısa bir süre için Almanya’ya girmenize ve burada kalmanıza izin verir. Schengen vizesini 90 günden fazla uzatma hakkı yoktur.

Lütfen ikamet izni şartından geçici muafiyet yönetmeliğine ilişkin bilgilerimizi okuyunuz.

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirsiniz?