Hangi İşlemleri Online Olarak Düzenleyebilirim?

Tafel mit der Aufschrift Online Services
Görüntü: PhotographyByMK - fotolia.com

Ticari etrafında süreç

 • Ticaret sicil kaydı başvurusu
 • Ticaret sicil kaydını başka bir yere aldırma
 • Ticaret sicil kaydının iptali
 • Seyyar satıcılık başvurusu (İlgili yasa (GewO)‘nun 55. maddesine göre)
 • Seyyar satıcılıktan bağımsız faaliyet beyanı (İlgili yasa (GewO)‘nun 55a maddesine göre)
 • Yürüyüş kampı beyanı
 • Açık artırma beyanı
 • Yatırım danışmanı müsaadesi
 • İnşaat danışmanı müsaadesi
 • İnşaat izni
 • Bekçilik müsaadesi (İlgili yasa (GewO)‘nun 34a maddesine göre)
 • Emlak komisyoncusu müsaadesi
 • Komisyoncu müsaadesi (İlgili yasa (GewO)‘nun 34c maddesine göre)
 • Kreditör müsaadesi (İlgili yasa (Genom)‘nun 34. maddesine göre)
 • Sigorta danışmanı müsaadesi
 • Sigorta komisyoncusu müsaadesi
 • Aracı sigortacı müsaadesi
 • Sigorta temsilcisi müsaadesi (birden fazla sigorta için)
 • Sigorta temsilcisi müsaadesi (ürün odaklı)
 • Müzayede müsaadesi

Zanaat hakkındaki işleyişi

 • Zanaatın kaydının yapılması
 • Zanaatın kaydının başka bir yere alınması
 • Zanaat kaydının iptali

Serbest meslek faaliyetlerinin işleyişi/ serbest meslekler

 • Mimar/ şehir planlamacısı olarak kayıt yaptırmak
 • Bilir kişi olarak çalışma izni (IHK)

Sınıraşan hizmetlerin işleyişi

 • Geçici sınır aşırı faaliyetin beyanı (Ticaret sicil kaydı)
 • Geçici sınır aşırı faaliyet beyanı (Zanaat)
 • Serbest çalışan olarak listeye kayıt olma (Mimar/şehir planlamacısı)

Mesleki denklik

Eğer yurt dışında tamamlamış olduğunuz, yönetmelikle belirlenmiş bir mesleki eğitimi belgeleyebilirseniz ve bu alanda Berlin’de çalışmak isterseniz.

Diğer

EA online portali üzerinden, danışmanlık hizmetlerinin şu an için mümkün olmadığı bazı hizmetler dair sunulan çözümlere Berlin eyaleti hizmet portali üzerinden ulaşabilirsiniz.