Pytania o portal internetowy

Jakie mam korzyści z załatwiania spraw na portalu?

Po podaniu zaledwie kilku informacji na temat swej sprawy otrzymują Państwo drogą elektroniczną natychmiastową informację, jakie formularze i dokumenty są potrzebne do jej załatwienia. Oprócz tego, mogą Państwo zatrzymać formularze na platformie, aby je wypełnić. Gdy wszystko już jest wypełnione i załadowane (hochladen) można jednym kliknięciem wysłać dokumenty do urzędu. W swojej skrzynce mogą Państwo śledzić, na jakim etapie załatwiania znajduje się Państwa sprawa.

Tutaj wyjaśnimy Państwu, jak w pięciu krokach dotrzeć do celu:

Tu zobaczą Państwo, jakie sprawy można załatwić na naszym portalu:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie?

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo dwa E-maile. W pierwszym znajdzie się link prowadzący do zabezpieczonego systemu, który generuje potwierdzenie działalności. Drugi E-mail będzie zawierał PIN składający się z 8 znaków, którym należy się zalogować aby otrzymać potwierdzenie. Jeżeli wpiszą Państwo prawidłowy PIN, mogą Państwo, po zaakceptowaniu opcji, pobrać plik i zapisać na pulpicie.

Dokument w wersji PDF zawiera pozwolenie rozpoczęcia działalności gospodarczej (GewA), ewentualne załączniki, jak też wskazówki dotyczące wysokości opłat dla danego Urzędu.

Link umożliwiający zapis pliku dostępny jest przez 168 dni.

Gdyby pozwolenie potrzebne było natychmiast, muszą się Państwo udać osobiście do właściwego Urzędu d.s. Porządku Publicznego w godzinach przyjęć interesantów. Przy przeniesieniu działalności w inne miejsce należy wyszukać odpowiedni urząd w zależności od nowego adresu, pod którym ma być zarejestrowana działalność.

Czy pozwolenie otrzymane drogą elektroniczną jest ważne, choć nie ma na nim stempla ani podpisu?

Pozwolenia wystawiane automatycznie w systemie EA Berlin są zgodne z § 15 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozwolenie jest ważne w takiej formie i nie jest konieczny stempel wystawiającej instytucji. Tego rodzaju procedura to tzw. potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie odbioru otrzymane w ten sposób jest zgodne z § 15 ustęp 1 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej i nie ma żadnych materialnych skutków prawnych.

W odpowiednim Urzędzie d.s. Porządku Publicznego (Ordnungsamt) mogą Państwo dodatkowo, za opłatą w wysokości 10,00 €, otrzymać zaświadczenie ze stemplem i podpisem.

Jak długo trwa załatwianie spraw przez portal internetowy?

Dotyczy: wyłącznie Spółek Komandytowych, Spółek Akcyjnych oraz Spółek Europejskich

Pytanie dotyczące aktualnego stanu sprawy mogą Państwo zadać w każdym dogodnym momencie pod zakładką. „moja sprawa”. Aby skontaktować się z odpowiednim Urzędem d.s. Porządku Publicznego proszę nakliknąć na opcję „nowa wiadomość” a jako adresata podać np. „sprawa dotycząca zgłoszenia działalności” („Gewerbemeldeprozess”). Wiadomość otrzyma bezpośrednio urzędnik zajmujący się Państwa sprawą. Ogólne dane kontaktowe placówek publicznych, odpowiedzialnych za załatwiane tych spraw (adres, adres mailowy, numer telefonu), znajdą Państwo pod nazwą „ wskazówki do obsługi portalu”. Można także skontaktować się osobiście, telefonicznie lub drogą mailową bezpośrednio z odpowiednim Urzędem d.s. Porządku Publicznego.

Jak mam korzystać z portalu? Jak mogę się zarejestrować?

Aby móc korzystać z portalu, proszę założyć konto użytkownika. Proszę do tego podać swoje nazwisko, adres e-mailowy oraz swoje hasło. Wkrótce otrzymają Państwo drogą mailową link aktywizacji. Za pomocą linku mogą Państwo zaktywizować swoje konto. Po aktywizacji proszę założyć na portalu „nową sprawę” (“Neuen Fall”) (np. zgłoszenie działalności gospodarczej).

Gdy mają już Państwo konto użytkownika, mogą się Państwo od razu zalogować przez pole „login”. Znajduje się ono na naszej stronie internetowej w prawym górnym rogu obok małej flagi niemieckiej.

Jak mogę przelać opłaty manipulacyjne drogą elektroniczną?

Gdy złożyli Państwo wniosek drogą elektroniczną to po jego sprawdzeniu przez dany urząd, otrzymają Państwo wezwanie do zapłaty i wszelkie informacje z tym związane od odpowiedniej jednostki administracyjnej.

Co to jest link aktywizacji i gdzie mogę go znaleźć?

Link aktywizacji otrzymują Państwo drogą mailową po zarejestrowaniu się na portalu. Linkiem aktywizacji należy zaktywizować swoje konto. Jeżeli Państwo tego nie zrobią, zalogowanie się na portalu nie będzie możliwe.

Gdzie mogę zobaczyć lub zmieniać swoje dane osobowe?

Gdy chcecie Państwo zmienić swoje dane osobowe, proszę się zalogować na portalu za pomocą swojego hasła i kliknąć na pole „moje konto” (“Mein Konto”). W indeksie „dane stałe” (“Stammdaten”) mogą Państwo uzupełnić lub zmienić swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu wg wzoru: +49 1234567890-11).

Nie mogę sobie przypomnieć hasła! Co mam zrobić?

Proszę nacisnąć na pole „login” (w prawym górnym rogu) a później na pole „zapomniałem hasła” (“Passwort vergessen”, patrz też Screenhot). Otrzymają Państwo nowe hasło zastępcze na swój adres mailowy.

Za pomocą nowego hasła zastępczego proszę się zalogować i zaraz potem je zmienić na własne. W powodów bezpieczeństwa nastąpi automatyczne wylogowanie. Potem jednak mogą się Państwo od razu zalogować ponownie, używając hasła, które Państwo sami wybrali.

Nie mogę znaleźć swojej sprawy na liście elektronicznego asystenta! Co mogę zrobić?

Gdy Państwa sprawa nie pojawia się na liście elektronicznego asystenta (patrz screenhot) proszę się do nas zgłosić po pomoc telefonicznie. Mogą się też Państwo zgłosić do nas z tą sprawą posługując się formularzem kontaktowym.

Wymagane jest wypełnienie pola formularza zgłoszeniowego na polu „HR Register“. Jak mogę zapisać formularz w pamięci?

To pole jest obowiązkowe. Aby zapisać formularz w pamięci trzeba w nim wypełnić obowiązkowe rubryki. Gdy nie zamierza się niczego wypełnić można wpisać do rubryki zero albo kreseczkę myślnika.

Mam pytanie dotyczące statusu mojej sprawy, którą załatwiam na portalu, dokąd mam się zwrócić?

Proszę się zalogować na portalu i otworzyć zakładkę ze „swoją sprawą”. Za pomocą linku, który znajduje się w zakładce „odpowiedzialna jednostka administracyjna” mogą Państwo zobaczyć na jakim etapie znajduje się załatwiania przez Państwa sprawa np. w odpowiednim Urzędzie d.s. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego lub innej jednostce administracyjnej (np. Izbie Rzemieślniczej).

Co oznaczają różne komunikaty o stanie załatwienia sprawy przy załatwianiu sprawy drogą elektroniczną?

Geprüft/Akzeptiert = sprawdzone / przyjęte: Państwa dokumenty i wnioski zostały sprawdzone przez pracowników EA Berlin i przekazane odpowiednim urzędom.

In Bearbeitung = sprawa w toku: dokumenty i wnioski złożone zostały w odpowiednich urzędach i są w trakcie rozpatrywania. Wszelkie pytania o stan sprawy mogą Państwo kierować do urzędów przez ikonę: “Fallbezogene Postfach” „skrzynka pocztowa sprawy”.

Erledigt = sprawa załatwiona: sprawa została w urządzie zakończona. Odpowiedni dokument znajdą Państwo na portalu bezpośrednio w skrzynce o ile nie został przesłany inną drogą.

Gdzie znajdę decyzję urzędową w mojej sprawie po zakończeniu procedury?

Po zakończeniu procedury urząd umieści decyzje w Państwa sprawie na portalu i oprócz tego poinformuje Państwa o tym drogą mailową.

Proszę się zalogować na portalu przez pole „login“ (w prawym górnym rogu), wejść na pole „moja sprawa” i ściągnąć pismo decyzji z systemu klikając na nazwy dokumentów, przed którymi widnieje skierowana w lewą stronę strzałka (zobacz screenhot).

Proszę nie zapomnieć o zapisaniu tekstu decyzji w swoich osobistych dokumentach lub o jego wydrukowaniu, ponieważ załatwione sprawy zostają po 180 dniach wykasowane z systemu portalu.

Czy mogę sprawę, której załatwianie zacząłem (-łam) drogą internetową, zakończyć osobiście w Urzędzie do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Ordnungsamt)?

Jest to możliwe, ponieważ osoby załatwiające Państwa sprawę mogą sięgnąć bezpośrednio do wszelkich danych i dokumentów złożonych drogą elektroniczną pod numerem sprawy (sygnaturą akt), który otrzymali Państwo przez portal EA Berlin („Unser Zeichen: 0001-…).

Przesłane mi przez urząd dane są błędne (np. w potwierdzeniu zameldowania działalności gospodarczej). Co mam zrobić?

W tym wypadku proszę się zgłosić bezpośrednio do do odpowiedniego Urzędu ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Po otwarciu zakładki ze „swoją sprawą” możecie Państwo za pomocą linku, który znajduje się w zakładce „odpowiedzialna jednostka administracyjna” (“zuständige Stelle”) zobaczyć dane kontaktowe odpowiedzialnego za sprawę Urzędu d.s. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego lub innej jednostki administracyjnej (np. izby Rzemieślniczej) i tą drogą wysłać informację.

Alternatywnie mogą Państwo poinformować o powstałym błędzie odpowiednią jednostkę administracyjną przez skrzynkę kontaktową, która znajduje się po lewej nad Państwa skrzynką pocztową.

Nie ma już mojej sprawy, którą ostatnio założyłem (lub jest skasowana). Co się stało?

Gdy wnioski w założonych sprawach nie zostały wysłane w ciągu 180 dni, kończy się okres ich przechowywania i zostają automatycznie usunięte z systemu. Otrzymają Państwo zawiadomienie o tym drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem. Po skasowaniu proszę założyć nową sprawę.