Berlin’deki Korona Test Merkezleri

Şahsen kendilerini ve kendi çevrelerindeki kişileri koruyabilmek için Berlinlilerin hızlı test olma (PoC Antijen Testi) imkânı vardır. Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulaştığına dair şüphesi olan (örn. belirtiler olduğu takdirde veya 1. derecede temas kişisi olunduğu takdirde) ilgili kişilerin bilgi alma ve test olma çabası içine girmeleri gerekmektedir. Lütfen Temel Koruma Tedbirleri Yönetmeliği uyarınca geçerli olan test zorunluluklarını da göz önünde bulundurun.

Ticari test merkezleri öncelikle hızlı test hizmeti vermektedir. Genelde akabinde gerekli olan PCR testlerini yapmazlar. Buradaki tek istisna ticari bir test merkezinde yapılan bir hızlı test sonucunun pozitif çıkması durumudur. Bu durumda bu kişiye doğrudan ücretsiz bir PCR testi yapılır.

30 Haziran 2022 tarihinden itibaren özel bir neden olmaksızın, semptomu olmayan kişilere ücretsiz test hizmeti verilmemektedir. Bazı durumlarda ücretsiz test olma hakkı ise devam etmektedir. Bilgi almak için: Bu kişi gruplarının ücretsiz veya indirimli hızlı test hakkı vardır.

Sertifikalı hizmet sağlayıcılarının bir listesini direkttesten.berlin/ sayfasında bulabilirsiniz. Bu liste devamlı olarak güncellenir.

Test merkezleri hakkındaki şikayetleriniz için lütfen e-posta yoluyla testtogo-beschwerde@sengpg.berlin.de adresine başvurun.

COVİD-19 Muayenehaneleri

Berlin’de mukim farklı aile hekimliği muayenehaneleri, kendi aile hekimlerine başvurmaları mümkün olmayan, tipik COVİD-19 belirtileri olan ve hastalığın olası olduğundan yola çıkan hastalara kapılarını açmıştır. COVİD-19 muayenehaneleri bunun için gerekli olan koruma tedbirlerini yerine getirmiş olup hastalara ayrı bir şekilde ve yerde bakılmasını sağlamıştır.

Berlin Devlet Sağlık Sigortası Tabipler Birliği web sitesi üzerinden muayenehanelerin yeri ve hizmet alabilmenin önkoşulları hakkında bilgi vermektedir.

Lütfen COVİD-19 muayenehanelerinin sadece Koronavirüs ile bir enfeksiyon söz konusu olabileceğine işaret eden belirtileri olan hastalara yönelik hizmet sunduklarını göz önünde bulundurun. Risk bölgelerinde giden veya risk bölgelerinden gelen ve belirtileri olmayan kişilere yönelik bilgiler ve test olanakları, Devlet Sağlık Sigortası Tabipler Birliği tarafında ayrıca derlenmiştir.

Masraf Düzenlemeleri

PCR Testleri

Doktorun veya sağlık müdürlüğünün değerlendirmesi üzerine bir test gerekli görüldüğü takdirde, Korona İkaz Uygulaması yüksek risk gösterdiği takdirde veya hızlı test sonucu pozitif çıktığında SARS Koronavirüs 2 PCR testinin masrafları sağlık sigortaları tarafından üstlenilir.

PoC Antijen Testleri (“Hızlı Testler”)

Semptomları olmayan yurttaşlara herhangi özel bir neden olmaksızın test olduklarında hizmet artık ücretsiz olarak verilmez. Ancak bazı durumlarda ücretsiz veya indirimli test olma hakkı söz konusudur. Hangi kişi gruplarının ücretsiz veya indirimli hızlı test hakkı olduğunu şu bağlantıdan öğrenebilirsiniz: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/#headline_1_22.

Eczanelerde Testler

Eczanelerde hızlı test hizmeti verilmesi mümkündür ancak bu hizmet isteğe bağlı olarak sunulur. Bildiğiniz eczanelerde hızlı test hizmetinin verilip verilmediğini ve veriliyorsa ne zaman verildiğini ilgili eczane çalışanlarından doğrudan öğrenebilirsiniz. Çok sayıda eczane hızlı test sonuçları pozitif çıkan ancak semptomları olmayan kişiler için ücretsiz PCR testleri de sunmaktadır.

Masraf Düzenlemeleri

PCR Testleri

Doktorun veya sağlık müdürlüğünün değerlendirmesi üzerine bir test gerekli görüldüğü takdirde, Korona İkaz Uygulaması yüksek risk gösterdiği takdirde veya hızlı test sonucu pozitif çıktığında SARS Koronavirüs 2 testinin masrafları sağlık sigortaları tarafından üstlenilir.

Tıbbi nedenlerden ötürü Koronavirüse karşı aşılanamayan, devlet yardımı alan ve 2G şartlarında herhangi bir katılım için negatif bir PCR testine ihtiyacı olan kişilere de ücretsiz bir PCR testi yapılır.

PoC Antijen Testleri (“Hızlı Testler”)

Semptomları olmayan yurttaşlara herhangi özel bir neden olmaksızın test olduklarında hizmet artık ücretsiz olarak verilmez. Ancak bazı durumlarda ücretsiz veya indirimli test olma hakkı söz konusudur. Bilgi almak için: Bu kişi gruplarının ücretsiz veya indirimli hızlı test hakkı vardır.

İndirilecek Belgeler

Test sonuçları için taslaklar ve hızlı ve kendi kendine yapılan testler için toplu bilgiler indirilebilir.

Test Merkezi Olarak Sertifika

Test merkezinin işletilmesi sadece sağlık müdürlüğünün görevlendirmesiyle mümkündür. Bilgilendirme formu ilgililere ön koşullar ve gerekli belgeler hakkında bilgi vermektedir. Kayıt formunun da birlikte ibraz edilmesi gereklidir.

  • Test merkezinin işletilmesi: İlgililere yönelik bilgiler (Almanca dilinde)

    PDF-Belge (545.5 kB)

  • Test merkezi kayıt formu (Almanca dilinde)

    DOCX-Belge (21.1 kB)

Frau liest auf dem Notebook

SSS

Berlin’de Korona Önlemleri – Sorular ve cevaplar. SSS