Постановление относно забраната на големи събития на фона на пандемията на SARS-CoV-2 (постановление за забрана на големи събития – GroßveranstVerbV)

На основание § 32 изречение 1 от Закона за защита от инфекции от 20 юли 2000 г. (Федерален държавен вестник, част I, стр. 1045), последно изменен с член 3 на Закона от 27 март 2020 г. (Федерален държавен вестник, част I, стр. 587), Сенатът постановява:

§ 1 Забрана на големи събития

1) Не трябва да се провеждат публични и непублични събития, по-специално концерти и подобни музикални събития, панаири, народни празници и подобни събития, както и културни мероприятия от всякакъв вид с повече от 1000 участници до 31 август 2020 включително.

2) Не трябва да се провеждат публични и непублични събития, по-специално концерти и подобни музикални събития, панаири, народни празници и подобни събития, както и културни мероприятия от всякакъв вид с повече от 5000 участници до 24 октомври 2020 включително.

3) Публични и непублични спортни събития могат да се провеждат само в случай, че мястото за провеждане е пространствено ограничено, има контрол на достъпа до мястото за провеждане и не се допускат зрители. За събитията съгласно изречение 1 трябва да има писмено разрешение от отговарящия за спорта отдел на Сената. Отделът на Сената, отговарящ за спорта, включва в контрола на събитието и съответната местна здравна служба.

4) Разпоредбите на постановлението относно необходимите мерки за ограничаване на разширяването на новия коронавирус SARS-CoV-2 в Берлин от 22 март 2020 остават непроменени в останалата си част.

§ 2 Други събития

1) Не трябва да се провеждат публични събития в театри, концертни и оперни зали до 31 юли 2020 включително, независимо от броя на присъстващите.

2) Разпоредбите на постановлението относно необходимите мерки за ограничаване на разширяването на новия коронавирус SARS-CoV-2 в Берлин от 22 март 2020 остават непроменени в останалата си част.

§ 3 Ограничаване на основни права

Това постановление ограничава основните права на свобода на личността (член 2 алинея 2 изречение 2 на Конституцията), свободата на придвижване (член 11 алинея 1 на Конституцията) и свободата на събиранията (член 8 алинея 1 на Конституцията).

§ 4 Влизане в сила, изтичане на срока на действие

Това постановление влиза в сила на 22 април 2020 г. Срокът му на действие изтича на 24 октомври 2020 г.

Берлин, 21 април 2020

Берлински сенат

Михаел Мюлер
Управляващ градоначалник

Дилек Калайчи
Сенатор по въпросите на здравеопазването,
грижите и равнопоставеността

Постановление относно забраната на големи събития на фона на пандемията на SARS-CoV-2

(постановление за забрана на големи събития – GroßveranstVerbV)

PDF-Dokument (191.9 kB) - Stand: 21 април 2020 Dokument: Senatskanzlei Berlin

Четвърто постановление за промяна на Постановлението за мерките за ограничаване на SARS-CoV-2 в Берлин