Ordonanța trei privind modificarea ordonanței privind interdicția unor evenimente de amploare pe fundalul pandemiei SARS-CoV-2

(Ordonanță interdicție evenimente de amploare – GroßveranstVerbV)

În baza § 32 alin. 1 din Legea privind protecţia împotriva infecţiilor din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Germaniei I pg. 1045),
modificată prin articolul 2 din Legea din 19 mai 2020 (Monitorul Oficial al Germaniei I pg. 1018) Senatul decretează:

Articolul l - Modificarea ordonanței privind interdicția unor evenimente de amploare

Ordonanța privind interdicția unor evenimente de amploare din 21 aprilie 2020, promulgată la 21 aprilie 2020 conform §2 alineat 1 din Legea privind promulgarea legilor și a ordonanțelor legale din 29 ianuarie 1953 (Monitorul Oficial de Land pg. 106), modificată prin Ordonanța doi privind modificarea ordonanței privind interdicția unor evenimente de amploare din 7 mai 2020, promulgată la rândul ei la 7 mai 2020, de asemenea conform §2 alineat 1 din Legea privind promulgarea legilor și a ordonanțelor legale este reformulată după cum urmează:

§ 1 Interdicția unor evenimente de amploare

(1) Evenimentele publice şi non-publice, mai ales concertele și alte manifestări muzicale similare, târgurile, evenimentele sportive, bâlciurile și alte evenimente similare, precum și spectacolele artistice de orice fel cu peste 1000 de participanți (evenimente de amploare) sunt interzise până inclusiv în data de 31 august 2020.

(2) Evenimentele de amploare cu peste 5000 de participanți concomitent sunt interzise până inclusiv în data de 24 octombrie 2020.

(3) Următoarele evenimente nu reprezintă evenimente de amploare în sensul alineatului 1, indiferent de numărul de persoane prezente: 1. evenimentele religioase și de cult în sensul § 4 din Legea fundamentală și § 29 alineat 1 din Legea fundamentală a landului Berlin (slujbe religioase), 2. adunările în sensul § 8 din Legea fundamentală și 26 din Legea fundamentală a landului Berlin, precum și
3. adunările de partid, precum și adunări ale unor comunități de alegători, atunci când acestea sunt prevăzute obligatoriu de prevederile Legii partidelor sau sunt necesare în scopul pregătirii participării la alegerile generale.

Prevederile prevăzute în Ordonanța privind măsuri necesare pentru pentru limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 în Berlin din 22 martie 2020 rămâne valabil.

(4) În măsura în care din Ordonanța privind măsuri necesare pentru pentru limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 în Berlin din 22 martie 2020 reies limitări mai ample, acestea au întâietate față de prevederile de la alineatul 1 și 2.

§ 2 Alte evenimente

(1) Evenimentele publice desfășurate în teatre, săli de concert și săli de operă, cu finanțare preponderent publică, sunt interzise până inclusiv în data de 31 iulie 2020, indiferent de numărul de participanți.

(2) În măsura în care din Ordonanța privind măsuri necesare pentru pentru limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 în Berlin din 22 martie 2020 reies limitări mai ample, acestea au întâietate față de prevederile de la alineatul 1.

§ 3 Limitarea drepturilor fundamentale

Prin prezenta ordonanță sunt limitate drepturile fundamentale la libertate ale persoanelor (articolul 2 alineatul 2 fraza 2 din Legea fundamentală) și la libera circulație (articolul 11 alineatul 1 din Legea fundamentală).

§ 4 Intrarea în vigoare, abrogarea

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 22 aprilie 2020 şi va fi abrogată la încheierea zilei de 24 octombrie 2020.

Articolul 2 - Intrarea în vigoare

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 30 mai 2020.

Motivare:

Senatul verifică în continuu dacă și în ce măsură sunt în continuare necesare limitările drepturilor fundamentale sau ale vieții publice în scopul limitării răspândirii pandemiei de Corona și și-a adaptat propria ordonanță privind interdicția unor evenimente de amploare în conformitate cu informațiile și estimările actuale. Motivarea în detaliu urmează să fie publicată.

Berlin, 28 mai 2020

Senatul Berlin

Michael Müller
Primar în exerciţiu

Dilek Kalayci
Senatoare pentru sănătate,
îngrijire şi egalitate

Ordonanța trei privind modificarea ordonanței privind interdicția unor evenimente de amploare pe fundalul pandemiei SARS-CoV-2

(Ordonanță interdicție evenimente de amploare – GroßveranstVerbV)

PDF-Dokument (207.5 kB) - Stand: 28 mai 2020 Dokument: Senatskanzlei Berlin

Ordonanţă privind măsuri necesare pentru limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2 în Berlin