Nachlese Senioren-BV

Nachlese zur Senioren-BVV vom 14.11.2019

PDF-Dokument (5.9 MB) Dokument: Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf

Nachlese zur Senioren-BVV vom 26.11.2018

PDF-Dokument (2.6 MB)

Nachlese zur Senioren-BVV vom 02.11.2017

PDF-Dokument (3.5 MB)

Nachlese zur Senioren-BVV vom 13.04.2016

PDF-Dokument (3.6 MB)

Nachlese zur Senioren-BVV vom 11.03.2015

PDF-Dokument (3.6 MB)

Nachlese zur Senioren-BVV vom 7.11.2013

PDF-Dokument (3.4 MB)

Nachlese zur Senioren-BVV vom 27. September 2012

PDF-Dokument (2.9 MB)