Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2: warunki, terminy i przebieg

Impfen neu 2:1

Szczepienia ochronne stanowią najlepszy sposób, aby ochronić siebie i innych przed chorobami zakaźnymi. Dodatkowo przyczyniają się w istotnym stopniu do ograniczenia pandemii. Berlińczycy mogą się szczepić przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 od grudnia 2020 r. Szczepienia ochronne są dla obywateli bezpłatne i nie są uzależnione od ich statusu ubezpieczeniowego. Szczepienie przeciwko koronawirusowi nie jest obowiązkowe – ma charakter dobrowolny.

W związku z pracami rozwojowymi nad różnymi szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 i ich dopuszczeniem do obrotu pojawiały się liczne, wprowadzające w błąd i nieprawdziwe twierdzenia na temat szczepień. Weryfikacja faktów przez Rząd Federalny – informacje i wyjaśnienia: Der Faktencheck der Bundesregierung informiert und klärt auf

Uprawnienie do szczepienia oraz wymagane dokumenty

Każda osoba ubezpieczona w Niemczech w ustawowej lub prywatnej kasie chorych jest uprawniona do szczepienia. To samo dotyczy osób, które mają swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech lub są zatrudnione w Republice Federalnej Niemiec.

Na szczepienie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Dokument tożsamości
  • Dowód osobisty, paszport lub tytuł pobytowy
  • W przypadku szczepienia osób niepełnoletnich, które nie posiadają własnego dowodu tożsamości, proszę przynieść dokument urzędowy umożliwiający identyfikację dziecka (np. akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty dziecka).
  • Centra szczepień oferują szczepienia również takim osobom, które np. nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego czy ważnego tytułu pobytowego. Do samego szczepienia nie jest wymagany oficjalny dokument tożsamości, jednak jest on warunkiem koniecznym do sporządzenia cyfrowego świadectwa szczepienia.
 • Podpisaną kartę informacyjną (dostępną również na miejscu)
 • Wypełniony formularz z wywiadem chorobowym (dostępny również na miejscu)
 • Podpisane oświadczenie o zgodzie (dostępne również na miejscu)
 • książeczkę szczepień (jeżeli posiadasz)
 • Przy szczepieniu osób niepełnoletnich: oświadczenie o zgodzie opiekunów prawnych. Ponadto dzieciom poniżej 16 roku życia musi towarzyszyć opiekun prawny.

Dalsze informacje na temat dokumentów dostępne są na berlińskim portalu usługowym Service-Portal Berlin.

Szczepienia po wcześniejszym umówieniu terminu i bez umówionego terminu

W ramach wszystkich wymienionych ofert szczepień wykonywane są szczepienia pierwszą dawką, drugą dawką oraz dawką przypominającą.

Szczepienia w centrach szczepień

Każdego dnia w berlińskich centrach szczepień Messe i Tegel istnieje możliwość spontanicznego zaszczepiania się w godzinach od 9 do 17. Ponadto osoby, które chcą się zaszczepić, mogą nadal rezerwować wizytę w jednym z berlińskich centrów szczepień drogą online czy za pośrednictwem infolinii pod numerem 030/9028-2200.

Przebieg szczepienia ochronnego w centrach szczepień

W centrum szczepień nie wykonuje się szybkich testów na koronawirusa. Ewentualnie może zostać zmierzona temperatura ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie mogą wejść do centrum szczepień. Co do zasady osoby towarzyszące muszą czekać na zewnątrz budynku. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnoletnim poniżej 16 roku życia, które przyszły się zaszczepić.

W zależności od stosowanego preparatu, szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 obejmuje jeden lub dwa zastrzyki. Drugie szczepienie odbywa się po upływie okresu od trzech do dwunastu tygodni. Podczas umawiania się na wizytę można od razu uzgodnić oba terminy. Z reguły czas trwania wizyty szczepiennej wynosi do jednej godziny.

Przed właściwym szczepieniem osoby szczepione mają możliwość zadawania dodatkowych pytań. Szczepionka jest podawana domięśniowo – zwykle przy użyciu strzykawki w górną część ramienia.

Osoby zaszczepione powinny pozostać na miejscu na obserwacji przez 15 minut. Do tego celu służy osobne pomieszczenie z miejscami do siedzenia.

Szczepienia w gabinetach lekarskich i u lekarzy zakładowych

Osoby, które wolą się zaszczepić u lekarza rodzinnego lub specjalisty, bądź u lekarza zakładowego, powinny skontaktować się bezpośrednio z nimi. W razie potrzeby lekarze mogą również informować swoich pacjentów w sposób proaktywny.

Związek Lekarzy Ustawowej Kasy Chorych w Berlinie opublikował listę gabinetów oferujących szczepienia osobom, które nie są pacjentami danego gabinetu.

Szczepienia przypominające

Co do zasady wszystkie osoby, które co najmniej sześć miesięcy wcześniej otrzymały drugą dawkę szczepienia, mogą nieodpłatne otrzymać szczepienie przypominające u lekarza prowadzącego własny gabinet lub u lekarza zakładowego. W krajowych centrach szczepień i punktach szczepień jest to możliwe po upływie co najmniej pięciu miesięcy od pełnego zaszczepienia.

Ponadto mobilne zespoły szczepień oferują szczepienia przypominające dla grup osób szczególnie narażonych, które przebywają w placówkach opieki stacjonarnej, wspólnotach mieszkaniowych dla osób wymagających opieki, domach seniora i ośrodkach opieki dziennej.

Po szczepieniu: przestrzeganie środków ochrony przed koronawirusem

Ogólnie środki mające na celu ograniczenie koronawirusa obowiązują również osoby zaszczepione do czasu uzyskania przez nie pełnej odporności. Wszystkie zasady postępowania – jak np. noszenie maski zakrywającej usta i nos – oraz ograniczenia – jak np. obowiązek kwarantanny po wjeździe – wciąż obowiązują w początkowym okresie po szczepieniu. Od 15 dnia po ostatnim szczepieniu uważa się, że dana osoba została w pełni zaszczepiona. Od tego momentu przestają mieć zastosowanie niektóre obowiązki lub ograniczenia. Od 15 dnia po ostatnim szczepieniu uważa się, że dana osoba została w pełni zaszczepiona. Od tego momentu przestają mieć zastosowanie niektóre obowiązki lub ograniczenia.